Ďakujeme!

Vážení priatelia, ctení darcovia,

prijmite srdečný vianočný pozdrav, poďakovanie z Nezábudky Senec. S Vašou spoluprácou a podporou sme mohli skvalitniť sociálne služby 49 deťom a mládeži v Nezábudke Senec, aby mohli viesť samostatnejší život, tým podporiť ich začlenenie do spoločnosti a priblížiť ich život bežnému životu. Priniesli Ste im veľa radosti, starostlivosti a pocitu, že sú pre ľudí naokolo veľmi dôležití a potrební. Pre ich rodiny Ste priniesli pocit, že nie sú osamotení a môžu sa o našu komunitu oprieť.

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Šťastné Vianoce, veľa zdravia, šťastia a duševnej pohody v Novom roku 2017. Ďakujeme Vám! Kolektív Nezábudky a rodičia.

Kedves támogatóink, barátaink,

fogadják szeretettel Karácsonyi üdvözletünket a szenci Nefelejcs Ház nevében, gyerekek, fiatalok, munkatársak egyaránt. Köszönjük, hogy mindig folyamatosan, ismételten több éven keresztül segítik tevékenységünket.

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és áldásokban gazdag, boldog új 2017. esztendőt kíván a Nefelejcs Polgári Társulás és a tagjaink.

Dear friends, sponsors,

thank you for your help in year 2016. We appreciate your help and we wish you a lot of success and gratification. We heartily invite you to our organization, where we provide special social services to disabled children and youth.. We would like to express our cordial gratefulness in a name of the parents of disabled children and young people too.

Wishing you love and friendship throughout the coming year. May laughter and happiness fill your world with cheer!

Merry Christmas and Happy New Year from Nezábudka.