Rok plný nielen tvorivých, vzdelávacích a zážitkových stretnutí, ale aj aktivít zameraných na zvyšovanie sebestačnosti oravských rodín v núdzi sme zakončili v nedeľu 13. decembra vianočným stretnutím s týmito rodinami.

Najskôr bolo pre všetkých pripravené spoločné posedenie pri kapustnici a koláčoch v Tvrdošíne.

Nasledovali tvorivé aktivity pre deti, počas ktorých si vyrábali vianočné pomarančové sviečky a menovky.

Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 281,63 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

Matky mali zatiaľ diskusiu, v rámci ktorej sa dozvedeli, aké sú ďalšie plány združenia a možnosti pomoci na budúci rok (okrem iného aj možnosť aktívneho zapojenia sa do pestovania a predaja listovej, plodovej aj koreňovej zeleniny).

Stretnutie bolo ukončené svätou omšou a výletom do aquaparku v Dolnom Kubíne.

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu podporu a pomoc, čím sme mohli zrealizovať v roku 2015 pestrú paletu aktivít.

Prajeme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky a do nového roku 2016 Vám želáme veľa úspechov a odhodlania naďalej pomáhať.