Rodiny, ktoré boli nútené z dôvodu ozbrojeného konfliktu opustiť svoje domovy na východe Ukrajiny a hľadali bezpečie v Zakarpatskej oblasti len kúsok od slovenských hraníc, žijú v provizórnych podmienkach v prenajatých domoch a bytoch, či v hotelových izbách, už vyše dvoch rokov. Ich situácia sa nemení a je na hranici únosnosti najmä ak ide o najzraniteľnejšie rodiny - práve týmto rodinám sme mohli pomáhať vďaka vašej podpore v roku 2016.

Rodiny, ktoré boli nútené z dôvodu ozbrojeného konfliktu opustiť svoje domovy na východe Ukrajiny a hľadali bezpečie v Zakarpatskej oblasti len kúsok od slovenských hraníc, žijú v provizórnych podmienkach v prenajatých domoch a bytoch, či v hotelových izbách, už vyše dvoch rokov. Ich situácia sa nemení a je na hranici únosnosti najmä ak ide o najzraniteľnejšie rodiny – osamelé mamy s deťmi, viacpočetné rodiny, seniorov, zdravotne či inak znevýhodnených ľudí. Po uhradení mesačných nákladov na bývanie im často krát zostáva iba pár hrivien na lieky, potraviny a oblečenie. Práve týmto rodinám sme mohli vďaka Vašej podpore a príspevkom pomáhať už druhý rok týmito aktivitami:

  • Poskytovali sme humanitárnu pomoc takmer 50 rodinám žijúcim v Užhorode a okolí – nákup potravín, liekov, oblečenia, základného vybavenia domácnosti.
  • Prevádzkovali sme kuchynku s práčovňou v Hoteli Zakarpattyia v Užhorode, ktorá slúžila denne zhruba 30 rodinám. Umožnili sme im tak variť, uskladňovať potraviny v chladničkách, prať v dvoch práčkach (ktoré pri tomto počte rodín bežia takmer nonstop), mali k dispozícii potrebné veci na upratovanie svojich hotelových izieb a žehlenie. Kuchynka tiež slúžila ako priestor na stretávanie a rozhovory, takže mala aj silný spoločenský rozmer.
  • Pre deti v predškolskom a školskom veku z vysídlených rodín žijúcich aktuálne v Užhorode a okolí sme zorganizovali na základe podnetu a v spolupráci s ich rodičmi dva dvojtýždňové denné tábory priamo v hoteli. Deti tak mali šancu nie len rozvíjať svoje talenty (športové a umelecké), ale najmä stráviť príjemný čas so svojimi priateľmi a rovesníkmi a aspoň na chvíľu žiť to, na čo má každé dieťa právo – bezstarostné detstvo v bezpečí a s možnosťou učiť sa a rozvíjať. Deti mali zabezpečený nie len program, ale aj stravovanie a ďalšiu potrebnú starostlivosť.

Bez vašej pomoci by sme nič z toho nemohli urobiť. Ďakujeme všetkým darcom, každý váš dar pomohol v správnom momente konkrétnym ľuďom, ktorí pomoc práve potrebovali.

Susedská pomoc Ukrajine
Chýba ešte 9 776,21 €

Susedská pomoc Ukrajine

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (Susedská pomoc Ukrajine)

Odchádzali narýchlo, zachraňujúc si životy pred streľbou a ohrozením. Zanechali všetko a utekali smerom na západ, do bezpečnejších regiónov. Už päť rokov žijú ďaleko od svojich domovov. Pomôžme ukrajinským utečencom.

Situácia rodín sa nemení, ozbrojený konflikt pretrváva, rodinám zostáva život v provizóriu. Ďakujeme Nadácii Pontis za možnosť pokračovať s projektom na Dobrej krajine aj v roku 2017. Naším cieľom bude okrem doteraz poskytovanej pomoci nájsť domácich aj zahraničných partnerov, s ktorými by sme spoločne hľadali riešenie dlhodobejšieho bývania pre najzraniteľnejšie vysídlené rodiny. Pracujeme na tom už niekoľko mesiacov, komunikujeme s mnohými partnermi, veríme, že sa nám podarí vybudovať efektívne partnerstvo a nie len nájsť vhodné priestory, ale aj finančne zabezpečiť ich rekonštrukciu a vybudovať ponuku odborných služieb pre všetky vysídlené rodiny v Zakarpatskej oblasti, aby tak našli nie len nový domov, ale aj podporu a odbornú pomoc profesionálov, ktorí ich budú sprevádzať v tejto extrémne ťažkej životnej situácii.

Ďakujeme za vašu podporu v roku 2016. Už teraz sa tešíme na spoluprácu v roku 2017!

Ďakujeme :)

Tím Úsmev ako dar Košice

Foto: Dávid Hanko