Vďaka Vašej podpore sme mohli deväť mesiacov pomáhať desiatkam rodín na úteku pred ozbrojeným konfliktom na východne Ukrajiny, ktoré našli dočasné útočisko v Zakarpatskej oblasti, vzdialenej stovky kilometrov od ich domovov, ale len pár kilometrov od slovenskej hranice. Už vyše roka žijú a bývajú v provizóriu a neistote, denne bojujúc o prežitie.

Mesačne sme pomáhali priemerne 50 rodinám žijúcim v Užhorode a okolí najmä potravinovou pomocou, nákupom liekov, úhradou ošetrenia u lekára, nákupom potrieb na pranie a varenie, zabezpečovaním ošatenia a obuvi, nákupom plienok a výživy pre tých najmenších, potrieb pre školákov. Pri plánovaní a distribúcii pomoci by sme sa nezaobišli bez spolupráce slovenských rehoľných sestier Congregatio Jesu pôsobiacich v Užhorode, ktoré osobne poznajú každú rodinu, jej príbeh, starosti a problémy, ale sú aj svedkami ich odvahy a statočnosti, vytrvalosti a nádeje. Rehoľné sestry sú pre tieto rodiny veľkou ľudskou a duchovnou oporou. Hmotnú pomoc poskytujú tým, ktorí ju najviac potrebujú – vo veľkej miere ide o pomoc deťom a starším a chorým ľuďom. Zhoršený zdravotný stav je najmä dôsledkom traumatizujúcich skúseností a stresu spôsobeného bojmi, prenasledovaním a následným útekom, ale aj nevhodnými životnými podmienkami, chudobou a dlhodobým životom v neistote.


Susedská pomoc Ukrajine
Chýba ešte 9 776,21 €

Susedská pomoc Ukrajine

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (Susedská pomoc Ukrajine)

Odchádzali narýchlo, zachraňujúc si životy pred streľbou a ohrozením. Zanechali všetko a utekali smerom na západ, do bezpečnejších regiónov. Už päť rokov žijú ďaleko od svojich domovov. Pomôžme ukrajinským utečencom.

Zhruba tridsiatke rodín žijúcich v Hoteli Zakarpatyia v Užhorode sme vybudovaním kuchynky s práčovňou v jednej z hotelových izieb umožnili nie len plnohodnotne variť a tým zlepšiť ich stravovacie možnosti, ale ako rodinám aj spoločne stolovať. V tej istej miestnosti zabezpečujú dve práčky takmer nonstop pranie pre 30 domácností. Práve vďaka Vašej pomoci sme mohli kuchynku nie len zriadiť a vybaviť potrebnými spotrebičmi a zariadením, ale aj mesačne uhrádzať náklady na jej prenájom a spotrebované energie.

Situácia rodín sa zásadne nemení, do svojich domovov sa vo väčšine prípadov vrátiť nemôžu (dôvodom je stále prebiehajúci konflikt, zničené a vyrabované domy a byty, prenasledovanie, atď.). V poskytovaní pomoci preto chceme pokračovať aj v roku 2016 – radi by sme naďalej prevádzkovali kuchynku a pomáhali rodinám nákupom nevyhnutnej materiálnej pomoci a liekov. Stále viac si však uvedomujeme, že situácia rodín sa v dohľadnom čase pravdepodobne nezlepší, preto uvažujeme o dlhodobom riešení bývania tých najzraniteľnejších – viacdetných rodín, osamelých matiek a seniorov. V roku 2016 by sme v spolupráci s verejnou správou na Ukrajine a našimi partnermi (charity, občianske aktivity) radi našli dlhodobé riešenie aspoň pre niektoré z týchto rodín.

Foto: Dávid Hanko