Práve uplynuli štyri roky, čo sme založili naše občianske združenie Nepočujúce dieťa. Od vzniku myšlienky pomáhať rodinám s nepočujúcimi deťmi až po dnešok sme prešli dlhú a náročnú cestu. Zvládli sme ju len a len vďaka vašej podpore.

Blíži sa čas podania daňových priznaní a s nimi aj možnosť darovať vaše 2% z daní. Prispejte na dobrú vec. Aj vy môžete prispieť k tomu, aby ste spolu s nami rozozvučali svet detí s poruchou sluchu na celom Slovensku. Potrebujeme vašu pomoc

Odvtedy, čo sme vznikli, sme osobne mohli spoznať viac ako 200 rodín. Vďaka skorým informáciám z portálu Nepocujucedieta.sk sme mohli priniesť zvuky do životov ich nepočujúcich detí. Mnohé z nich dnes rozprávajú a rozvíjajú sa ako ich počujúci rovesníci. Aj to nás nás motivuje hľadať ďalšie spôsoby pomoci.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 6 478,05 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Chceme pomáhať včas
Vážime si každé euro a povzbudenie, ktoré od vás dostávame. Naše výsledky ukazujú, že má zmysel pokračovať v aktivitách a plánoch, ktoré sme si stanovili. Aj v tomto roku ich máme veľa. Už v marci budeme organizovať kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov a pokročilých, ktoré budú venované ako rodičom, tak aj odborníkom a dobrovoľníkom. Chystáme tiež workshopy o rozvoji komunikácii, herničky pre nepočujúce deti, víkendové stretnutia pre rodičov, vzdelávanie dobrovoľníkov, ale na čo sa veľmi tešíme, je Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí, ktorí potrebujú informácie po diagnostikovaní dieťaťa včas. Sprievodca bude základom pre vznik ďaľších situačných e-bookov na dôležité témy. A bude toho oveľa viac.

Ak sa vám páči, čo robíme, podporte OZ Nepočujúce dieťa vašimi 2%

Denne sa na nás obracajú rodiny detí, ktorým diagnostikovali poruchu sluchu. Až 90 percent z nich sa rodí počujúcim rodičom, ktorí sa často snžia dostať k pomoci a dôležitým informáciám. Ako rodičia sme si prešli podobnou skúsenosťou a aj preto sme pred štyrmi rokmi založili OZ Nepočujúce dieťa, aby sme našu skúsenosť a poznatky mohli zdieľať aj s ďalšími rodinami po celom Slovensku. Vzdelávame ich, prepájame a organizujeme pre nich rôzne aktivity tlmočené do posunkového jazyka.

Okrem toho, že v našom združení pomáhame rodinám, pracujeme aj na dôležitých systémových zmenách, aby sa pomoc k deťom so sluchovým postihnutím dostala včas. Medzi odborníkmi i na verejnosti sme minulý rozprúdili dôležitú diskusiu o tom, prečo sa štátu oplatí investovať do ranej starostlivosti detí a v čom nesmierne pomohla Analýza prínosov a nákladov včasnej intervencie od Útvar hodnoty za peniaze z Ministerstva financií SR a ďalších partnerov.

Minulý rok sme aj vďaka vašim 2%

 • mohli byť v kontakte s 200 rodinami nepočujúcich detí z rôznych regiónov Slovenska , osobne, cez telefón či online poradňu nášho portál Nepocujucedieta.sk
 • uskutočnili víkendové stretnutie pre 13 rodín a ich deti z celého Slovenska
 • zorganizovali trojmesačný kurz posunkového jazyka pre rodičov i odborníkov, ktorí pracujú s nepočujúcimi deťmi
 • s partnermi otvorili dôležitú tému o prínosoch včasnej intervencie pre deti so sluchovým postihnutím, ktorú svojou analýzou podporil aj Útvar hodnoty za peniaze a vyhodnotil, že investovať do nej sa oplatí
 • zúčastnili sa okrúhlych stolov v téme včasnej intervencie s odborníkmi a s OZ Infosluch poslali otvorený list ministerstvu školstva a zdravotníctva
 • mohli byť pri otvorení audiocentra pre deti s poruchou sluchu a komunikovať dôležitosť včasnej lekárskej pomoci
 • zorganizovali osvetové podujatie a pokrstili knihu Máme dieťa s poruchou sluchu 1 Súčasťou bola aj výstava o najčastejších mýtoch o nepočutí.
 • sprehľadnili portál Nepocujucedieta.sk a rozšírili jeho slovník posunkov na viac ako 1000 posunkov, dopĺňali sme ho aj o prínosné články pre rodičov
 • zorganizovali niekoľko komunitných stretnutí a podujatí pre rodiny a ich deti plné rozvojových aktivít s tlmočením do posunkového jazyka
 • pripravovali študentov a dobrovoľníkov na priamu prácu s deťmi s poruchou sluchu
 • vystúpili medzi odborníkmi na ORL kongrese, kde sme hovorili o potrebách detí so sluchovým postihnutím
 • na kongres pediatrov sme distribuovali špeciálny leták o dôležitosti včasnej intervencie detí so sluchovým postihnutím
 • vytvorili kampane na väčšiu osvetu rannej starostlivosti a búranie mýtov o sluchovom postihnutí

Ďakujeme vám za vašu podporu!

Fero, Ľubka a Maťko Majtánovci a celý tím OZ Nepočujúce dieťa