Rok 2015 uplynul a preto je vhodný čas rekapitulovať. V MOSTe bol uplynulý rok veľmi pestrý a zaujímavý. Chceme sa poďakovať všetkým ľuďom, aj Vám naši dobrí darcovia, ktorí to umožnili. Boli ste pri nás a preto sa nám darilo, a v čom?

Počas našej bežnej práce v roku 2015:

  • sme poskytli konzultácie v sociálnom poradenstve 53 klientom alebo ich rodinným príslušníkom.
  • Okrem toho sme navštívili psychiatrické zariadenia v Bratislave a okolí 14x a poskytli sme tam sociálne poradenstvo 226 ľuďom.
  • Naši traja psychoterapeuti poskytli Pro bono psychoterapiu až 171 krát, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 až o 30%.

Rehabilitačné stredisko navštevovalo počas roka 35 klientov. Naši klienti sa výrazne zlepšili v aktivitách, ktorých je v rehabilitačnom stredisku neúrekom. Najlepšie je to vidieť na výrobkoch, ktoré vzišli z našich dielní.
V podporovanom bývaní si vyskúšalo samostatný život 10 klientov.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Aktivity:
V prvej polovici roka sme zorganizovali 5 športových turnajov, ktorých sa zúčastnili aj klienti a pracovníci našich spriaznených organizácií.
V septembri sme oslavovali 20. výročie našej činnosti. Zorganizovali sme vernisáž a výstavu diel našich klientov. Tá bola sprevádzaná 4 verejnými diskusiami na témy spojené s duševným zdravím.


Na sklonku roka sme začali realizovať projekt Šialený? No a!, ktorého úlohou je pomôcť k destigmatizácii ľudí s duševnými poruchami osvetou na stredných školách. V roku 2015 sme stihli navštíviť 2 stredné školy.
To je len úzky výber aktivít, ktoré sme v roku 2015 realizovali.

Okrem toho sme pracovali na množstve drobnejších úloh s jediným cieľom a to robiť našu prácu čo najkvalitnejšie, aby ľudia s duševnou poruchou boli s nami a nie sami.

V roku 2016 vám prajeme všetko dobré, aby bol ešte lepší, ako rok 2015.

Vaši MOSTáci

admin: Zuzana Zatloukalová