Keď sme 21. decembra 2006 prebrali od Magistrátu hl. mesta Bratislava opustenú budovu stolárskej dielne, svitla nádej, že v Bratislave už nebudú musieť zomierať ľudia bez domova, len preto, že nemajú v zime kam ísť.

Človek žije na ulici pod neustálym vypätím a stresom a potrebuje bezpečné miesto, aby si odpočinul a načerpal nové sily. Posteľ, teplé jedlo, horúci čaj, čisté šaty, vľúdne slovo a teplá sprcha môžu často zachrániť život. Budovu hneď od prvej noci zaplnili poľné lôžka, vojenské spacáky a teplé deky.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 002,09 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Za túto starú budovu nocľahárne sme nesmierne vďační. Aj napriek tomu, v akom bola stave, sme dokázali vykonať obrovský kus práce a pomôcť stovkám ľudí. Ale nestačí ľudí iba schovať pod strechu a dať im posteľ. Ak chceme človeku na ulici skutočne pomôcť, musíme mu pomôcť vyriešiť celý spletenec problémov, v ktorých žije, a to vyžaduje náročnú profesionálnu pomoc a zodpovedajúce podmienky," hovorí Juraj Barát riaditeľ Depaul Slovensko.

Rekonštrukciou sa pôvodný priestor rozdelí na 2 podlažia s ubytovacími priestormi, hygienickým vybavením, špecializovanými oddeleniami a nevyhnutným zázemím. Nocľaháreň bude aj naďalej nízkoprahová a jej kapacita zostane150 - 200 klientov. Zvýši sa však kvalita poskytovaných služieb, zlepšia sa celkové podmienky a budeme môcť pracovať so skupinami a ich špeciálnymi potrebami. Celá rekonštrukcia je rozdelená do viacerých etáp. Prvá etapa, ktorá sa práve realizuje, prebieha za plnej prevádzky, takže klienti sa nemusia obávať, že by v noci nemali kde spať.

Budova je rozdelená na dve časti. V jednej pracujú stavbári,druhú využívame my," vysvetľuje Marián Gliganič, manažér nocľahárne. "Postele sme rozmiestnili na menšiu plochu, takže klienti majú stiesnené priestory a nižší komfort, sprchy sme museli riešiť prenájmom kontajnerov. Najviac nás však trápi chlad. Aj keď kúrime, cez neizolovanú strechu uniká veľa tepla. Denne minieme vyše 120 litrov nafty a v nocľahárni je stále chladno. Dúfajme, že nepríde ešte silnejšia zima."

Prostriedky na rekonštrukciu sme získali od domácich aj zahraničných darcov, prispeli nadácie, firmy aj jednotlivci. Darcovia na Dobrej krajine aj ďalej pomáhajú zabezpečovať prenocovanie, raňajky a pranie bielizne pre klientov nocľahárne. Každé 1 € znamená raňajky pre troch ľudí bez domova. Ďakujeme za všetky dary, ktoré sú hlavne v zime veľmi veľmi potrebné.