Tešíme sa, že od polovice marca môžeme rodičom priniesť ďalšiu možnosť učiť sa posunky - kurz pre začiatočníkov aj pre mierne pokročilých. Za to, že sa nám kurzy darí realizovať ďakujeme aj VÁM, darcom Dobrej krajiny.

Kurzy sú primárne určené rodičom detí s poruchou sluchu. Priebeh je prispôsobený ich potrebám - je praktický, so zdieľaním skúseností, so slovnou zásobou
zameranou na deti. Ak máte záujem učiť sa posunky, môžete sa k nám pridať aj vy.

Prvý, pilotný kurz sme ukončili v januári.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 6 478,05 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Čo naň hovorí absolventka Katka, mamička Matejka?

"Kurz by som odporučila každému, kto má nepočujúce dieťa. Posunky sú nádherný spôsob, ako sa dorozumieť s dieťatkom, ako mu vysvetliť, čo ideme robiť a ako dieťatko môže vysvetliť rodičom, čo potrebuje, a to nielen v období keď dieťatko ešte nerozpráva, ale aj neskôr, keď nemá na uškách načúvatká, napríklad na dovolenke pri mori, alebo na kúpalisku v bazéne, či doma vo vani."

Od 18. marca nás čaká 10 lekcií s našimi vynikajúcimi lektorkami - Darinou Tarcsiovou a Mirkou Tomáškovou.

Darina Tarcsiová je profesorkou na Katedre špeciálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave. Svoje znalosti v posunkovom jazyku nadobudla v rodinnom prostredí ako počujúce dieťa nepočujúcich rodičov (CODA dieťa) a zároveň vyštudovala pedagogiku sluchovo postihnutých, ktorej sa aj v súčasnosti venuje. Má skúsenosti s vedením kurzov posunkového jazyka pre rozličné vekové kategórie a je spoluautorkou knihy Posunkuj so mnou a metodických pomôcok na výučbu posunkového jazyka.

Mirka Tomášková je doktorandkou na katedre špeciálnej pedagogiky, dlhodobo sa venuje problematike sluchovo postihnutých, sama má poruchu sluchu. Prevedie vás praktickými cvičeniami.

Chcete sa k nám pridať?

Začíname 18. marca od 17:30 - 19:00 kurzom pre mierne pokročilých a 19.marca o rovnakom čase pre začiatočníkov, v priestoroch OZ Nepočujúce dieťa na Mánesovom námestí 4/A. Môžete sa tešiť na osobný prístup, vzdelávacie pomôcky a veľa praktických cvičení. Veríme, že už po niekoľkých lekciách sa s nami budete môcť podeliť o nové naučené posunky a skúsenosti z ich využitím v živote.

Ako sa prihlásiť?

Stačí vyplniť Prihlasovací formulár a odoslať. Následne sa vám ozveme s ďalšími informáciami a dohodneme sa na zaradení do príslušného kurzu.

Stále váhate? Možno vám pomôže sa rozhodnúť Katka:

"Mala som od kurzu veľké očakávania - konečne spôsob, ako komunikovať s Matejkom. Po počiatočnej neistote sa mi začala rozširovať posunková slovná zásoba. Na kurze sme veľa opakovali, aby sme sa s posunkami zžili a postupne, každou hodinou, som sa cítila istejšia a začala som posunkovať aj doma.

Už vidieť aj reakciu. Matejko začína postupne posunkovať niektoré slová, čím nám robí veľkú radosť. Vie napríklad zaposunkovať „hotovo", čím nám jednoznačne dá najavo, že už nechce jesť, alebo sa kúpať."

Vidíme sa?