Naša kampaň Chcem počuť zaujala aj priateľov z medzinárodného speváckeho zboru Chamber Choir, ktorí sa rozhodli venovať svoj najbližší Vianočný benefičný koncert aj deťom s poruchou sluchu.

Srdečne vás pozývame už túto nedeľu (16.12.) o 17.00 hodine do Mestského kultúrneho strediska Labyrint v Senci na Vianočný benefičný koncert,
z ktorého výťažok sa The Chamber Choir rozhodol venovať aj našim nepočujúcim deťom a ich rodičom.


Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 6 478,05 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.


Darujeme vám posunkovú Tichú noc

Príďte s nami osláviť prichádzajúce Vianoce plné krásnych slovenských a zahraničných kolied v doprovode s mladým medzinárodným
a multižánrovým zborom z Bratislavy a zapojte sa tak do našej kampane Chcem počuť spojenú so zbierkou na Sprievodcu pre rodičov
nepočujúcich detí. My vám za to darujeme posunkovú Tichú noc.

Potrebujeme aj vašu pomoc

Dodnes sme mali česť spoznať viac ako 300 príbehov výnimočných rodín, stráviť hodiny rozprávaním, písaním si i telefonátmi.
Práve nepočujúce deti sú našou motiváciou, prečo sa im chceme venovať a pomáhať im aj naďalej. Nie je to však iba o deťoch.

Časom sme pochopili, že sú to práve rodičia, ktorí sa na nás obracajú. Akútne potrebujú Sprievodcu poruchou sluchu pre rodičov – praktickú publikáciu,
ktorá by im v jednoduchej a zrozumiteľnej forme podala práve tie informácie, ktoré vo svojej situácii potrebujú.

Na publikácii budeme spolupracovať s celým tímom odborníkov – lekármi, špecialistami ORL, špeciálnymi a mobilnými pedagogičkami a ďalšími, ale
predovšetkým rodičmi detí s poruchou sluchu. Náš Sprievodca bude ilustrovaný, prehľadný a jednoduchý na pochopenie.
Jednoducho taký, aby po ňom mohol siahnuť každý rodič, ktorý sa práve dozvedel diagnózu svojho dieťaťa.

Čo urobíme s vyzbieranými peniazmi?

Pokiaľ sa nám podarí od spustenia zbierky nazbierať sumu 7 000 €, vytvoríme Sprievodcu a v náklade 200 kusov ho rozpošleme do rodín.
Jeho elektronickú verziu spravíme dostupnou aj na www.nepocujucedieta.sk

Sprievodca je skvelým pomocníkom pri zorientovaní sa, ale nedokáže zodpovedať všetky otázky týkajúce sa konkrétneho dieťaťa.
Preto ako súčasť projektu chceme po dosiahnutí cieľovej sumy poskytnúť aj bezplatné poradenstvo až 200 rodinám s deťmi so sluchovým postihnutím.

Pre dieťa s poruchou sluchu a jeho rodičov je taktiež nevyhnutné byť v kontakte so špeciálnym pedagógom zhruba dvakrát do mesiaca.
Formou hry stimuluje sluchové, komunikačné, motorické a intelektuálne zručnosti dieťaťa. Zároveň aktivity vysvetľuje rodičom a poskytuje im potrebné informácie.
Pre rozvoj dieťaťa je najlepšie, ak jeho návšteva prebieha priamo doma v rodine.

V minulosti fungoval program Mobilný pedagóg. Dnes takáto služba, žiaľ, na Slovensku nefunguje.

Každých 50 € navyše znamená jednu návštevu mobilnej pedagogičky tam, kde je to najviac potrebné.

Osobným poradenstvom tak už budúci rok umožníme rodičom využiť informácie zo Sprievodcu na ich konkrétnu situáciu a potreby dieťaťa.

Toto sa môže podariť iba ak všetci spojíme sily. Podporte nás a naše deti, aby sme im dokázali pomôcť VČAS.

Ďakujeme za každý váš dar a tešíme sa na vás osobne v nedeľu!