V ranom veku dieťaťa s poruchou sluchu sa rozhoduje o tom, či sa naučí rozprávať. K úspechu je potrebné technické vybavenie a špeciálne audiologické metódy. Vďaka Vašim príspevok budeme môcť tento rok zakúpiť potrebné technické vybavenie pre takéto centrum v nemocnici na bratislavských Kramároch.

Milí priatelia detí s poruchou sluchu!

Máme pre Vás dve správy - jednu dobrú a druhú ešte lepšiu! Tou prvou je, že v roku 2015 sa nám vďaka Vám podarilo vyzbierať 8 808 € na vznik detského audiocentra! Srdečne Vám ďakujeme za Vašu neoceniteľnú pomoc! Tou druhou, ešte lepšou správou je, že k dnešnému dňu k dosiahnutiu cieľovej sumy 20 000 € chýba už iba 10 815 €.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 6 478,91 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Veríme, že sa nám to spoločne podarí. V stávke je toho veľa - v ranom veku dieťaťa s poruchou sluchu sa rozhoduje o tom, či sa naučí rozprávať alebo bude odkázané iba na posunkový jazyk a s počujúcimi si nebude takmer vôbec rozumieť.

Práve preto je tak dôležité poskytnúť mu správnu a presne nastavenú kompenzačnú pomôcku (napr. načúvací prístroj), čo najskôr. K úspechu je potrebné technické vybavenie a audiologické metódy, ktoré umožnia zmerať úspech alebo potrebu upravenia kompenzácie sluchu už od 6-teho mesiaca veku dieťaťa. Tento neľahký cieľ je úlohou práve detského audiologického centra. Vďaka Vašim príspevkom budeme môcť tento rok zakúpiť potrebné technické vybavenie pre takéto centrum v nemocnici na bratislavských Kramároch.

Budeme Vám preto vďační za každý príspevok. Vašu pomoc najviac pocítime, keď si pri darovaní vyberiete možnosť pravidelných mesačných darov pomocou trvalého príkazu alebo karty.

K vyzbieraným darom sa pripočíta aj určitá časť zo 4 000 € grantu, ktorý podľa hlasovania rozdelí spoločnosť Datalan. Zahlasovať môžete už iba do 26. januára na tejto stránke www.DakujemeDatalan.sk.

Srdečne Vám ďakujeme - vďaka Vám budú mať deti s poruchou sluchu väčšiu nádej na plnohodnotný život.