Pridajte sa ku Mesiacu bez domova a zorganizujte vlastnú benefičnú večeru Doma dobre.

Milí darcovia Dobrej krajiny,

oslovujeme vás ako ľudí, ktorým nie sú ľahostajné osudy ľudí v chudobe a bez domova. Od 13. novembra do 13. decembra organizujeme my, štyri neziskové organizácie venujúce sa riešeniu problému bezdomovectva v Bratislave, Mesiac bez domova.

Ľudia bez domova

Ľudia bez domova

Každý má právo dôstojne žiť a nikto nemá byť odsúvaný na okraj spoločnosti. Každý, kto stratí domov, by mal mať prístup k službám, ktoré mu pomôžu postaviť sa opäť na vlastné nohy.

Vyzbierali sme
0
zatiaľ na
0 projektov

Chceme spolu s Vami nahlas povedať, že bezdomovectvo sa týka nás všetkých. Aj tých, ktorí máme domov. Chceme to povedať politikom, médiám, ľuďom s predsudkami a aj tým, ktorí bezdomovectvo nepovažujú za (svoj) problém.

Prosíme ľudí, ktorí si uvedomujú, že bezdomovectvo sa ich týka, aby usporiadali symbolickú večeru a finančne tak podporili našu činnosť:

  • nízkoprahovú nocľaháreň (Depaul Slovensko)
  • denné integračné centrum DOMEC (Vagus)
  • predajcov časopisu NOTA BENE (Proti prúdu)
  • divadelné predstavenia s hercami bez domova (Divadlo bez domova)

Čo môžete urobiť?

  1. Pozvite svojich priateľov, známych, susedov na večeru alebo si urobte večeru so svojou rodinou.
  2. Povedzte im, že podporujete ľudí bez domova a symbolickou zbierkou počas večere chcete prispieť na našu prácu.
  3. To, čo počas večere vyzbierate darujte na Mesiac bez domova - #domadobre.
  4. Pri večeri sa môžete aj odfotiť a zdieľať vašu spoločnú foto na sociálnych sieťach s hashtagom #domadobre. Určite však vyzvite aj ďalších, aby sa pridali a urobili podobnú večeru ako vy.
  5. Každý, kto prispeje, dostane pozvanie na koncert Doma dobre, ktorý pripravuje Agentúra Pohoda v sobotu 13. decembra priamo v nocľahárni sv. Vincenta de Paul na Ivánskej ceste v Bratislave. Tam bude aj fotostena zo všetkých uskutočnených večerí – a teda aj vaša fotka, ak ju zverejníte.

Našou túžbou je usporiadať 300 večerí. Veď denne večerajú desaťtisíce ľudí!

Ďakujeme za vašu pomoc. Viac na www.mesiacbezdomova.sk