Máme za sebou divadelnú sezónu 2014/2015. Pre Stopy snov už piatu v poradí. Toto všetko ja za nami a tešíme sa na to, čo príde.

Piata divadelná sezóna sa nám práve končí. Priniesla nám veľa zážitkov a nových ľudí.

Naše divadlo za sezónu (september - jún) stihne autorsky pripraviť jednu inscenáciu. Možno sa Vám to zdá málo, ale pre nás je to obrovský kus práce. Ako to teda celé vzniká? Takto:

Cesta (k) samostatnosti
Chýba ešte 564,64 €

Cesta (k) samostatnosti

Stopy snov

Z krúžku do práce. Od starostlivosti k podpore. Od strachu k tolerancii. Vytvárame priestor pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, aby mali rovnaké príležitosti ako ostatní - vytvoriť si domov, uplatniť sa v práci a budovať si vzťahy.

Máme pravidelné stretnutia raz do týždňa v divadle, na skúške. Najprv potrebujeme objaviť tému, buď ju hľadáme alebo si pomôžeme. Túto sezónu sme si pomohli Malým princom. Pracovali sme už aj s emóciami, snami, túžbami. Hráme rôzne dramatické hry, rozprávame sa. V tomto procese nám pomáhajú divadelní pedagógovia - Paťka a Dáška.

Do tohoto rozbehnutého procesu prichádza režisér a dramaturg. Túto sezónu sme spolupracovali s Robom Horňákom a dramaturgiu robila Dáša Rúfusová. Pozrú si všetko, čo sme "nazbierali" a začíname "skladať" inscenáciu. Spájame dramaturgické slučky, zjednocujeme líniu, nech to má úvod - jadro - záver a myšlienku.

na skúške

Veľa podnetov prinesú samotní herci, keď to príliš komplikujeme.

Teraz svetlo, zvuk, hudba. Náš osvetľovač Jakub povedal, že také efekty, aké pripravuje pre nás nemá žiadna iná incenácia. Že je radosť robiť svetlo pre nás.


A na záver to najdôležitejšie. DIVÁCI! Túto sezónu s predstavením "Princ, kde si?" sme 6 krát zaplnili hľadisko. Vyšlo niekoľko pozitívnych kritík, napríklad:

http://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/352805-rec...

Teraz nás čaká trochu divadelného oddychu a v auguste sústredenie a celé to začne odznovu - po šiesty krát aj vďaka Vám. A možno to bude tentokrát Hamlet!