K našej práci patrí, tak ako k mnohým iným, aj úspech. Môže mať, samozrejme, mnoho podôb. Pre Amnesty je tým najzákladnejším kritériom úspechu prepustenie človeka, ktorý bol nespravodlivo väznený. Tak sme začali, tak pokračujeme, pokým bude naša práca potrebná. Skorého „nasýtenia trhu“ sa pritom, žiaľ, nemusíme obávať.

Keď teda dokážeme spolu so státisícami a nezriedka až miliónmi ľudí dosiahnuť úspech, mnohokrát to znamená záchranu života. Neraz sa stalo, že človek nespravodlivo odsúdený na smrť bol prepustený potom, ako zodpovedných v jeho krajine doslova zasypali listy s požiadavkou okamžitého prepustenia a zrušenia obvinení.

Nie vždy to však vyjde takto ideálne. Niekedy je čiastkovým víťazstvom umožnenie návštev rodinných príslušníkov vo väzení alebo zdravotné ošetrenie, prípadne zastavenie mučenia a iného protiprávneho zaobchádzania s obvinenými a odsúdenými. V niektorých smutných prípadoch sa naše petície zameriavajú aspoň na dôkladné vyšetrenie smrti a potrestanie vinníkov. Úspech má preto v našom ponímaní mnoho podôb.

DARUJ LIST – DARUJ SLOBODU
Chýba ešte 922,52 €

DARUJ LIST – DARUJ SLOBODU

Amnesty International

Chcete spolu s nami podporovať nespravodlivo väznených, byť spolu s nami hlasom ignorovaných a umlčiavaných a brániť spoločne práva každej ľudskej bytosti? Tak nám pomôžte poslať tisíce listov, ktoré majú silu zachraňovať a meniť životy.

Pre ľudí, ktorým sa listy píšu priamo do väzenia, je úspech už len to, že takéto listy dostanú. A znamená to úspech aj pre nás. Nemusíme si nič nahovárať, občas sa naše listy nedostanú k adresátom a adresátkam. Ale tie, ktoré svojich adresátov a adresátky nájdu, dokážu vlievať silu a zahnať beznádej a osamelosť. Doteraz si pamätám na svoju prvú osobnú skúsenosť s bývalým väzňom svedomia. Počas štúdia na vysokej škole v Banskej Bystrici sme ako univerzitná skupinka Amnesty organizovali diskusiu s Martou Šimečkovou a Miroslavom Kusým. Práve Miroslav Kusý bol v roku 1989 niekoľko mesiacov zadržiavaný v Justičnom paláci v Bratislave. Počas diskusie prirodzene prišla reč aj na listy spojené s Amnesty. Až vtedy som pochopil, ako veľa môže pre človeka znamenať obyčajný list.

Za úspech je teda možné považovať mnoho vecí. No najväčším úspechom pre nás je, keď aj vy prejavíte svoju solidaritu podpisom petície alebo napísaním listu.

Ďakujeme!

Martin Sýkora
Koordinátor vzdelávania k ľudským právam, fundraisingu a aktivizmu