Ďalšia akcia na škole priniesla motiváciu pre mnohé rómske deti v Ždani. Mladí lídri opäť ukázali svoje schopnosti zaujať a viesť deti a mladých k snahe zlepšiť svoju budúcnosť.

Dňa 31.3.2017 sa uskutočnila ďalšia akcia na Základnej škola v Ždani . Cieľom tejto aktivizačnej aktivity bolo zbierať informácie formou štruktúrovaného dialógu. Jednotlivými aktivitami a činnosťami s deťmi a mládežou motivovať osobnou skúsenosťou a prispievať k boju proti radikalizácii. Za veľký úspech považujeme že na aktivite sa zúčastnili rómski aj nerómski žiaci.

Celú aktivitu si mladí lídri vopred naplánovali cez sociálne siete a prostredníctvom osobných stretnutí a školení. Dôležitým bodom bola komunikácia so školou a teda hlavne s Lenkou Kožárovou z Teach for Slovakia ktorá na škole pôsobí ako pedagogička. Celý program sa lídri čo najviac snažili prispôsobiť potrebám školy a jej žiakov. Mladí rómski lídri si svoj program už mali možnosť pilotne odskúšať v Spišskom Štvrtku v decembri 2016.

Šanca pre talentované rómske deti
Chýba ešte 5 025 €

Šanca pre talentované rómske deti

Divé maky

Veríme, že všetky deti by mali mať prístup k vzdelaniu, pretože práve vedomosti im dávajú možnosť zmeniť svoju budúcnosť.

Program prebiehal celý v priestoroch školy, v telocvični a jednotlivých triedach. Úvod patril všetkým mladým lídrom, predstaveniu projektu a ich životných príbehov formou živých kníh. Mladí lídri sa prostredníctvom svojich životných príbehov, opisom svojich úspechov ale aj pádov a životných udalostí snažili priblížiť ich cestu k líderstvu. Cieľom bolo motivovať mládež a aktivovať ich, ale aj ukázať pozitívne vzory. Lídri si prostredníctvom tejto aktivity trénovali svoj prejav, schopnosť zaujať skupinu a hovoriť pred publikom aj o osobných a citlivých témach.Ďalšou časťou boli štruktúrované rozhovory, kde mladí lídri v skupinkách zbierali podnety od mládeže. Zameriavali sa na jednotlivé okruhy, kde mapovali ich potreby, názory a zisťovali základné informácie o ich živote, záujmoch a prostredí v ktorom sa pohybujú. Na záver programu sa opäť pracovalo v skupinách, prebehli tri workshopy, ktoré boli zamerané na tanec, spev a prezentáciu živých kníh, kde sa mládež zo Ždane mohla ešte bližšie zoznámiť s lídrami a klásť im otázky, ktoré ich zaujímali.

Mladí lídri si mali možnosť skúsiť opäť veľkú akciu v novom prostredí a zároveň si otestovať všetky zručnosti, vedomosti a schopnosti, ktoré nadobudli na posledných tréningoch. Pre zúčastnenú mládež zo Ždane bol prínosný hlavne nový pohľad na úspešných mladých ľudí, objavenie pozitívnych vzorov a v neposlednom rade aj začiatok nových priateľstiev.

Zo školy ale aj od žiakov sme dostali samé pozitívne spätné väzby, boli by veľmi radi keby mladí lídri prišli na školu opäť. Výsledkom tejto aktivity bolo aj to, že našich mladých lídrov po tejto aktivite oslovila riaditeľka ZŠ Ždaňa s ponukou spolupráce na tanečných workshopoch.

Ďalšia aktivita, ktorá sa chystá bude v obci Zborov pri Bardejove a dátum je stanovený na 28. apríla.

Práve vďaka Vám dávame mladým možnosť rásť a pomáhať vlastnej komunite na ceste za vzdelaním.

Vďaka vašej podpore a darom cez Dobrú krajinu dávame životné šance a meníme osudy krôčik po krôčiku. Boli by sme nesmierne radi, keby ste sa stali našim darcom a podporili naše aktivity, ktoré dávajú šancu vytvoriť na Slovensku novú rómsku generáciu- vzdelanú, usilovnú, sebavedomú a hrdú.

Za Vašu podporu Vám zo srdca ďakujeme :)