Karnevalové potešenie je tu pre všetkých a nerobí rozdiely. Stačí sa správne naladiť a obklopiť tými správnymi ľuďmi, s ktorými sa vieme zabaviť a v ich spoločnosti sa cítime príjemne. Vieme sa uvoľniť, pocit šťastia a spokojnosti naplní naše vnútro. Bolo to tak aj u nás. Tešili sme sa zo života, tu a teraz.

Pomoc darcov a dobrovoľníkov nám umožňuje organizovať aj veselé, zábavné udalosti, akou bol aj náš tradičný karneval. Spoločenstvo potrebuje každý človek, má hlbokú ľudskú potrebu patriť niekam, mať svoje zázemie a sociálne väzby. Hudobná terapia spojená s tanečnými zábavnými aktivitami pozitívne vplýva na najhlbšie vnútro človeka a pomáha udržiavať vnútornú rovnováhu. spojená s karnevalovou zábavou patrí suverénne medzi najobľúbenejšie aktivity našich zverencov. Na našom facebooku máme foto dokumentáciu Karneval 2016, Verne odzrkadľujú rozpustilú zábavu a radosť. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, a veríme, že nás podporíte aj nabudúce. Lebo pocit šťastia a radosti lieči. Telo, dušu, aj srdce. Vôbec nezáleží na tom, ako veľmi je ubolené.

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.