V tomto článku sa dozviete, čo sa u nás na prelome rokov dialo, aj ako to vyzerajú aktivity Ulity v aktuálnej situácii.

Koncom roka 2019 a začiatkom 2020 sa u nás dialo veľa zmien, jednou z najväčších ale bolo sťahovanie. Ulita sa už niekoľko rokov (takmer 5!) snažila získať v ubytovni, kde pôsobíme, prázdny byt vedľa nášho klubu. Dlho tomu ale bránili rôzne administratívne prekážky a aj neochota zodpovedných ich vyriešiť. V novembri sa ale stal malý zázrak a vďake snahe nového vedenia mesta, sme si nové priestory za symbolický nájom mohli prenajať. V decembri a januári sme tak popri aktivitách pre deti a mládež ešte aj nosili krabice, montovali nábytok a triedili všetko, čo sme za 15 rokov v komunitnom centre nazhromaždili. Ak ste o nás dlhšie nepočuli, tak toto je jedna z výhovoriek...

Vyjdime z Ulity
Chýba ešte 2 000 €

Vyjdime z Ulity

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Žije tu kopec detí a mladých ľudí, ktorí často nemajú kde zmysluplne tráviť voľný čas. Preto je tu už 15 rokov Komunitné centrum Kopčany, ktoré im poskytuje širokú ponuku aktivít a tiež podporu v náročných životných situáciách.

Na začiatku marca sme rozšírené priestory komunitného centra slávnostne otvorili so všetkým, čo k tomu patrí – strihaním stuhy, šampanským aj konfetami. Tešili sme sa, že pozvanie na otvorenie prijali zástupkyne Magistrátu hlavného mesta aj mestskej časti Petržalka, členovia Rotary klubu aj International Women's Club of Bratislava - všetci sú partnermi, ktorí finančne prispievajú na naše aktivity na sídlisku Kopčany. Okrem tímu Ulity s prípravou akcie pomáhali mladí ľudia, ktorí boli účastníkmi letnej medzinárodnej výmeny. Symbolicky sme túto veľkú zmenu oslávili aj s niektorými bývalými kolegyňami. Naša koordinátorka terénnej sociálnej práce Nika, ktorá je zároveň šikovnou grafičkou, nám pripravila úžasné tričká s našim slimačím maskotom.

A...potom sme zavreli. Teda nie úplne, ale chceli sme včas aj my zareagovať preventívnymi opatreniami. Okrem nevyhnutných služieb na sídlisku, kde sme rozdávali antibakteriálne gély, rúška a vysvetľovali situáciu a opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu, sa naša práca premiestnila do online priestoru. Naše kolegyne Veve a Nika majú vyhradený každý pracovný deň čas, kedy ich mladí ľudia môžu cez sociálne siete zastihnúť a prebrať s nimi, čo aktuálne riešia. Peťa sa snaží prinášať informácie rodičom. Koordinátorka vzdelávacích aktivít Lucia má na starosti pomoc s domácimi úlohami. A zároveň píšeme projekty, aby sme sa mohli v plnom nasadení rozbehnúť, hneď ako to pôjde.

Okrem správ o tom, čo sa u nás deje, máme ešte dve poďakovania za veci, ktoré sa daria vďaka vám, našim darcom. V prvom decembrovom týždni sa slávil Giving Tuesday – sviatok štedrosti a darovania. My sme sa zaviazali vyzbierané financie použiť na úhradu poplatkov za voľnočasové krúžky pre deti, ktoré majú talent, ale pre ich rodičov je pravidelná úhrada krúžkov finančnou záťažou. Takto prispievame na boxerské tréningy aj tanečnú prípravu. A vďaka vám sme tak mohli urobiť aj na začiatku roka, kedy nám financie často chýbajú aj na základné služby.

Druhé poďakovanie je za všetky reakcie na našu krízovú výzvu na začiatku februára. Keďže realizujeme preventívny program prostredníctvom grantu z implementačnej agentúry MPSVR a aktivity často „predfinancujeme" a potom si následne žiadame ich preplatenie, nečakané stopnutie platieb kvôli internému auditu agentúry nás zastihlo úplne bez finančných rezerv (ako pomerne malá lokálna neziskovka si ich ani nemáme veľmi ako vytvoriť). Situáciu finančnej neistoty poznáme, ale táto mala väčšie rozmery ako sme doteraz zažili, takže sme sa rýchlo museli pustiť do hľadania riešení. Kríza je dočasne zažehnaná, aj keď nemilým vedľajším efektom pre nás bolo lúčenie sa s jednou z našich kolegýň a štatutárnou zástupkyňou organizácie Dominikou. Sme veľmi vďační, že ste pri nás v tomto čase stáli, každé euro nám v tej chvíli dodalo energiu to nezabaliť.

Napriek všetkým zmenám a turbulenciám tu chceme byť ďalej pre deti a mladých ľudí zo sídliska Kopčany a ďakujeme, že nám s tým pomáhate.

Prajeme nám všetkým, aby sme sa po aktuálnych výzvach vedeli znova otriasť aj poučiť a robiť opäť v plnej sile to, čo prináša nám aj druhým úžitok a radosť.