Heslo, ktorým sa riadil každý účastník. Aj tento rok sa v Areáli vodných športov v Čunove konal už tradičný silový pretek Tvrďák.

Práve naň si prišli muži a ženy z celého Slovenska zmerať svoje sily, prekonať osobný rekord, pripadne si len tak rekreačne zašportovať. Každoročne vďaka Dobrej krajine dostali možnosť nielen naši klienti - mladí ľudia z bratislavských sídlisk, ale aj iné organizácie zúčastniť sa tohto turnaja. Každá organizácia postavila svoj tím a ani my sme neboli výnimkou. Tento rok ho tvoril náš dlhoročný dobrovoľník Matúš Serafín, ktorý sa venuje práci s mladými ľuďmi na sídlisku Východné / Rendez v Rači a skupina 5 dievčat z nášho nízkoprahového programu Pohodička.


Mládež (z) ulice
Chýba ešte 2 954,84 €

Mládež (z) ulice

Mládež ulice

Skúste sa na pár chvíľ vrátiť do obdobia svojho detstva a dospievania. Spomeniete si na letné zážitky, čas strávený so spolužiakmi či dôležité rozhodnutia, pred ktorými ste stáli. Isto vo Vašom živote hrali dôležitú rolu rodičia, no možno tu boli aj ďalší dospelí, ktorí vás inšpirovali a posunuli. Učiteľ, tréner, vedúci krúžku či kňaz – človek, ktorý Vám rozumel.

Dievčatá sa na turnaj pripravovali a samozrejme nezabudli si so sebou pribaliť dobrú náladu. Za nášho povzbudzovania odštartovali v poslednej vlne. Nezľakli sa žiadnej z prekážok a spoločne bok po boku bojovali až do cieľa. Boli sme na nich hrdí, pretože napriek tomu, že v Tvrďákovi išlo o jednotlivca, bojovali ako skupina. Pomáhali si navzájom, podporovali sa, spoločne sa snažili prekonávať prekážky. To je jedna z vecí, ktoré tvoria základ našej práce - podporovať deti a mladých ľudí v budovaní vzťahov, vzájomnej podpory a rastu a ochoty pomôcť si navzájom.

Zatiaľ čo dievčatá testovali svoje sily na dráhe, my pracovníci Mládeže ulice sme priložili ruku k dielu a počas celého konania turnaja sme pomáhali organizátorom s prípravou a realizáciou Tvrďáka spolu s našou klientkou nízkoprahového klubu Pohodička.

V cieli každého jedného účastníka - či už malého alebo veľkého - bežiaceho načas alebo rekreačne, čakala odmena v podobe medaile a samozrejme obrovský potlesk za ich odvahu a chuť bojovať až do konca. Potlesk si vyslúžili aj naše dievčatá z klubu Pohodička, ktoré sa bezprostredne po turnaji prišli podeliť o svoje zážitky. Ich spokojný výraz hovoril za všetko.Tento rok sme sa víťazmi nestali. Aspoň nie tými, ktorí stáli "na bedniach". Pre nás je však ďaleko významnejším fakt, že spoločne s mladými ľuďmi vytvárame zážitky, zmysluplne trávime voľný čas a budujeme priateľstvá. To veríme prináša mladým ľuďom pocit naplnenia, pocit, že niekam patria a že sú výnimoční bez ohľadu na výsledok.

Za každý dar sme vám veľmi vďační - podporujete tak prácu s mládežou zo sociálne znevýhodneného aj sídliskového prostredia.