Povedalo si takmer 50 bežcov. Už čoskoro sa postavia na štart najblatovejšieho preteku na Slovensku. A čo ty? Nebojíš sa?

Prekonávať sám seba a zdolávať prekážky. To je cieľom Tvrďáka – najblatovejšieho preteku na Slovensku. No vieš s koľkými prekážkami sa denne stretávajú ľudia v neziskovkách? O koľko detí sa musí postarať Omama, aby sa vymanili z generačnej chudoby? Koľko učiteľov musí Generácia 3.0 a jej projekty zasiahnuť, aby sa deti v škole učili moderne a hlavne zmysluplne? Koľkým prekážkam čelia v AJ ty v IT, aby dostali viac žien k technológiám? Koľko zdravotne znevýhodnených detí a mladých nájde útočisko v Usmej sa na mňa?

Zablatíš sa za dobrú vec?

Ak sa nebojíš blata a máš chuť pomôcť iným ľuďom zdolávať tie ich prekážky, poď bežať Dobrého Tvrďáka. Svoje štartovné 30 eur venuješ priamo na svoj obľúbený projekt na DobráKrajina.sk. Prispieť však môžeš kľudne aj viac.

Najrýchlejší bežec a bežkyňa na Divokej vode získajú pre svoju neziskovku ďalších 200 EUR od Nadácie Pontis. Ronald vlani pokoril trať iba za 48 minút a Andrea to zvládla za 53. Myslíš, že zabehneš lepšie? Prihlás sa TU.

Pssst: Nezabudni čeknúť pravidlá Dobrého Tvrďáka TU.

Netrúfaš si na beh?

Nevadí, podpor svoj obľúbený projekt a nechaj im komentár nabitý dobrom:Alebo poď dobrovoľničiť

Staň sa dobrovoľníkom. Pomôžeš s organizáciou podujatia, stretneš sa so zaujímavými ľuďmi a podporíš bežcov priamo na trati. Prihlás sa TU.

Kedy a kde sa vidíme?

11. mája v Košiciach na Kavečanoch a 15. júna v Areáli Divoká voda v Čunove.

UŽ 10 ROKOV MENÍTE SLOVENSKO

Vedeli ste, že Dobrého tvrďáka bežíte s Dobrou krajinou už šiesty rok? Začali sme v roku 2014. Vtedy si bežci mohli vybrať organizáciu a venovať jej 1 euro zo svojho štartovného. Od roku 2016 však už venujú štartovné v plnej výške a aj omnoho viac.


PRAVIDLÁ KAMPANE Dobrý Tvrďák

(ďalej Pravidlá)

1. ORGANIZÁTOR KAMPANE

a) Organizátorom kampane „Dobrý Tvrďák" je Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28, DIČ: 2021 531 512 (ďalej len „Organizátor kampane").

b) Kampaň Dobrý Tvrďák je naviazaná na pretek Tvrďák, ktorý organizuje spoločnosť Zarlen s.r.o., Grösslingová 54, 811 07 Bratislava, IČO: 46797190. Značka Tvrďák je vo vlastníctve spoločnosti Zarlen s.r.o. a kampaň Tvrďák pre Dobrú krajinu sa realizuje so súhlasom spoločnosti Zarlen s.r.o.

c) Cieľom kampane je povzbudiť jednotlivcov, aby sa stali ambasádormi organizácie, ktorej fandia a cez spojenie so svojím menom požiadali okolie (rodinu, priateľov, kolegov z práce) o finančný dar pre vybranú organizáciu. Takýto ambasádor môže pre organizáciu urobiť omnoho viac, ako keby daroval len sám.

2. účastníci KAMPANE a spôsob fundraisingu

a)Nadácia Pontis sa s programom Dobrá krajina zapojí do podujatia Tvrďák v rámci pretekov v Košiciach 11. mája a na Divokej Vode v Čunove 15. júna 2019.

b)Účastníkmi fundraisingovej kampane Dobrý Tvrďák sú organizácie Aj Ty v IT, Ulita, Cesta von, Usmej sa na mňa, Nezábudka a Nadácia Pontis.

c)Spoločnosť Zarlen s.r.o. daruje Nadácii Pontis pre Dobrého Tvrďáka celkovo 65 lístkov. Hodnota jedného lístka je min. 30 eur, nezávisle od aktuálneho štartovného na www.tvrdak.sk.

d)Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Zarlen, s.r.o. umožní bezplatný štart nahlásenému bežcovi za organizáciu uvedenú v bode 2b vtedy, ak on a jeho podporovatelia darujú min. 30 eur priamo do projektu vybranej organizácie na www.DobraKrajina.sk. Po pripísaní minimálneho daru priamo na zbierkový účet Dobrej krajiny môže Nadácia Pontis zaregistrovať daného bežca cez www.tvrdak.sk na vybraný pretek (buď v Košiciach 11. mája alebo na Divokej Vode v Čunove 15. júna 2019).

e)Za správne nahlásenie údajov bežca Nadácii Pontis (kontaktná osoba Jana Desiatniková, jana.desiatnikova@nadaciapontis.sk) zodpovedá organizácia, za ktorú bežec štartuje. Aby bola registrácia bežca na www.tvrdak.sk akceptovaná, organizácia musí doručiť kontaktnej osobe tieto údaje:

✓Meno a priezvisko:

✓Pohlavie:

✓Rok narodenia:

✓E-mail súťažiaceho:

✓Tel. súťažiaceho:

✓Krajina súťažiaceho:

✓Telefón v prípade núdze:

✓Súťažím ako tím alebo sólo

✓Preferovaný štart vo vlne:

✓Súhlas so spracovaním osobných údajov:

f)Ak má bežec záujem o tričko, môže si ho zakúpiť priamo na mieste v hodnote 6 eur len vtedy, ak v rámci registrácie vopred nahlási aj požadovanú veľkosť (mužské S, M, L, XL alebo ženské S, M, L). Ináč platí informácia uvedená na stránke www.tvrdak.sk, že tričká si môžu bežci zakúpiť aj priamo na mieste v aktuálnej hodnote.

3. Dobrovoľnícka výpomoc pri organizácii podujatia

a)Každá účastná organizácia podľa týchto pravidiel vyšle počas pretekov v Košiciach 11. mája a na Divokej Vode v Čunove 15. júna 2019 min. 1 dobrovoľníka za 2 svojich registrovaných bežcov, ktorí budú podľa dohody s Nadáciou Pontis k dispozícii na výpomoc s organizáciou podujatia.

b)Dobrovoľníkov (meno, priezvisko, e-mail a mobil) organizácia záväzne nahlási rovnakej kontaktnej osobe – Jane Desiatnikovej na jana.desiatnikova@nadaciapontis.sk súbežne s registráciou bežcov.

c)Dobrovoľníci budú vykonávať nenáročné práce v čase od 8.00 do 17.00 hod. v mieste preteku, kde je účastná ich organizácia (napr. prevádzka šatne, výpomoc s registráciou, dohliadanie na priebeh pretekov na trati či zber pások a prekážok po skončení podujatia). Podrobnosti pošle kontaktná osoba Nadácie Pontis najneskôr týždeň pred pretekom, ktorého sa to týka, po dohode s organizátorom preteku. Dobrovoľníci sú potrební na celý uvedený čas. Počas dňa dostanú občerstvenie, tričko a 1 vstupenku na Tvrďák preteky podľa vlastného výberu v tomto alebo budúcom roku.

4. VÝHRA ZA NAJRÝCHLEJŠIEHO BEŽCA A BEŽKYŇU NEZISKOVKY

a) Nadácia Pontis venuje 2 x 200 eur neziskovej organizácii, ktorej zaregistrovaný bežec a bežkyňa v rámci preteku Tvrďák (15. júna 2019 v Areáli Divoká voda v Čunove) dosiahne najrýchlejší čas v kategórii Dobrý Tvrďák. Výhru 200 eur získa najrýchlejšia bežkyňa za neziskovku a 200 eur najrýchlejší bežec za neziskovku, ktorí pobežia súťažne na čas.

b) Listinu bežcov, ktorí bežia za neziskovky vygeneruje organizátor preteku, spoločnosť Zarlen s.r.o. podľa registrácie deň pred začiatkom pretekov (14. júna 2019). Z tohto zoznamu bude vybraný najrýchlejší bežec a najrýchlejšia bežkyňa za neziskovky podľa času, za aký trasu Tvrďáka zabehne.

c) Podrobnejšie inštrukcie pre pretekárov sú k dispozícii na www.tvrdak.sk– organizátor ich má právo aktualizovať podľa potreby.

5. OSTATNÉ

a)Finančný dar pre účely kampane Dobrý Tvrďák môže vybranej organizácii na DobraKrajina.sk poukázať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba v zmysle týchto Pravidiel.

b)Darovanie sa deje v zmysle Etických princípov portálu DobraKrajina.sk Zapojením sa do kampane Dobrý Tvrďák, organizácie vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú riadiť týmito Pravidlami a budú súťažiť čestne a v súlade s Etickými princípmi Dobrej krajiny uvedenými na tomto linku: https://www.dobrakrajina.sk/sk/clanok/eticky-kodex .

c)Zástupcovia organizácie dávajú účasťou v kampani Dobrý Tvrďák Organizátorovi kampane v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa ich osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Organizátorom kampane v súvislosti s kampaňou Dobrý Tvrďák pre účely použitia na všetkých komunikačných médiách všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.

d)Účastníci kampane Dobrý Tvrďák udeľujú Organizátorovi kampane tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môžu ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor snímky, obrazové, zvukové prípadne iné záznamy v súlade s jeho určením poskytne.

V Bratislave 8. apríla 2019, © Nadácia Pontis