V našom rýchlo sa meniacom svete zabúdame na to, že sme súčasťou nejakej komunity, mesta, krajiny. Do popredia sa dostáva dravosť a schopnosť vyrovnať sa najlepšími. Čím rýchlejší chceme byť, tým väčšiu priepasť tvoríme v spoločnosti. Tou priepasťou je sociálne vylúčenie. Mnohí ľudia s prekážkami často nemajú možnosť dobehnúť ostatných a tým sa ako spoločnosť limitujeme. Ak začneme vychovávať a viesť mladých ľudí k vnímavosti a vzdelávať ich, aby viac rozumeli ľuďom s prekážkami, slovo INKLÚZIA prestane byť len slovom z ôsmych písmen. Nadobudne obraz, farbu, zmysel a zmenu života tých, ktorí bez nášho vnímavého prístupu nemajú šancu na kvalitný život v našej spoločnosti.

Pri príležitosti našich druhých narodenín, ktoré sme oslávili 14. decembra, sme sa rozhodli oceniť Vnímavú školu, Vnímavú firmu a výnimočne Vnímavé projekty, ktoré vzišli z našej 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia. Stalo sa tak počas Stretnutia vnímavých, nad ktorými prevzali záštitu aj prezident Andrej Kiska a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku
Chýba ešte 1 962,5 €

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku

Od emócií k poznaniu - EDUMA

Na Slovensku narastá počet mladých ľudí, ktorí sa strácajú v spleti rýchlo sa šíriacich informácií. Vplyvom sociálnych sietí, niektorých mediálnych obrazov i výrokov politikov často preberajú názory, ktoré sú mnohokrát extrémne zamerané voči ľuďom s odlišnou rasou, etnicitou, s ekonomickými a sociálnymi problémami. Ukazuje sa, že len teória na školách a dobré výsledky v testovaniach nestačia. V Edume učíme cez príbehy a našou snahou je sa dostať do všetkých kútov Slovenska.

Našu 4vé akadémiu doteraz absolvovalo 56 účastníkov. Mnohí z nich si práve počas vzdelávania na akadémii, vďaka mentoringu a cez príbehy v Online živej knižnici uvedomili silu vlastných predsudkov, strach z inakosti a to, ako sme niekedy nevšímaví voči svojmu okoliu. Venovali sa rôznym témam, medzi ktorými boli rôzne osobné príbehy, inšpirácie, ako lepšie rozumieť deťom a ich prežívaniu, reflexie na ľudí s prekážkami a čím všetkým musia v našej spoločnosti prechádzať.

Na Stretnutí vnímavých nechýbal ani slovenský prezident Andrej Kiska.

Historicky prvou Vnímavou školou sa stala Pedagogická fakulta, najmä Katedra sociálnej práce, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá výrazne mení filozofiu prístupu vzdelávania svojich študentov. Posilňuje ich postoje a formuje kritické myslenie, inovuje vzdelávanie a podporuje samotných študentov na využívanie inovatívnych nástrojov, najmä v porozumení zraniteľných skupín a eliminácie extrémizmu medzi mladými ľuďmi. Fakulta ešte v roku 2016 zaviedla prácu s príbehmi do svojho vzdelávania a využíva ich aj v rámci prípravy študentov na prax. Uplynulý rok 22 študentov magisterského štúdia absolvovalo 4vé akadémiu, v rámci ktorej sa venovali témam inklúzie, búrania stereotypov a predsudkov a eliminácii extrémizmu voči ľuďom zo zraniteľných skupín.

Ocenenie si od verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej prevzala prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie, docentka Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Ocenenie si od verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej prevzala prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie, docentka Alžbeta Brozmanová Gregorová.

Ocenenie Vnímavá firma sme odovzdali spoločnosti Slovak Telekom, ktorá už 15 rokov systematicky podporuje komunitu nepočujúcich na Slovensku a tretí rok sa venuje zavádzaniu inkluzívneho prístupu k zamestnancom a zákazníkom. Vytvára tolerantné firemné prostredie a vedie zamestnancov k vnímaniu potrieb a prekážok svojich kolegov a zákazníkov zo zraniteľných skupín našej spoločnosti. Uplynulý rok dokonca spracovala stratégiu inkluzívneho prístupu k zákazníkom, v rámci ktorého nastavila celofiremné kampane a dlhodobé vzdelávanie s mentoringom pre 34 zamestnancov na 13 pracoviskách firmy. Zamestnanci počas tohto roka uskutočnili 23 vnímavých projektov, ktoré boli zamerané na búranie stereotypov a inkluzívny prístup k zákazníkom zo zraniteľných skupín. Slovak Telekom tiež zorganizoval celofiremnú kampaň a vytvoril interaktívnu počítačovú hru Neživím predsudky a zameral sa na elimináciu stereotypov voči ľuďom s prekážkami medzi zamestnancami firmy a jej zákazníkmi.

Ocenenie a značku Vnímavá firma odovzdala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová generálnemu riaditeľovi Slovak Telekom, Milanovi Vašinovi. Ocenenie a značku Vnímavá firma odovzdala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová generálnemu riaditeľovi Slovak Telekom, Milanovi Vašinovi.

Udelili sme aj štyri certifikáty pre výnimočne Vnímavé projekty. Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii pracovníci s mládežou si prevzali Viktória Skokánková a Zuzana Blusková, ktoré sa zamerali na biologického rodiča a jeho spolupráci s detským domovom pri návrate dieťaťa späť do rodiny.

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii zamestnanci putoval do rúk Veroniky Šuškovej zo Slovak Telekom za e-book Príbehmi k poznaniu: Za každým zákazníkom je príbeh. Veronika pracuje v call centre telekomunikačnej spoločnosti a pre svojich kolegov spísala každodenné príbehy so zákazníkmi a s odporúčaniami, ako možno vnímavejšie pristupovať k ich potrebám. Pre svojich kolegov sa zároveň stala vnímavou ambasádorkou, na ktorú sa môžu kedykoľvek obrátiť.

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii študenti si prevzala Lucia Zacharová za projekt Ako vidíme nevidiacich. Autorka si vo svojej práci uvedomila vlastné predsudky a otvorene sa k nim priznala. "Nie je ľahké hovoriť o vlastných skúsenostiach so zdravotne znevýhodnenými spoluobčanmi, najmä ak sa spájajú s predsudkami voči nim," povedala Elena Kohútiková, členka správnej rady Nadácie VÚB, ktorá prácu vyberala.

Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii učitelia získal projekt Cesta k vnímavej triede od Daniely Krasuľovej, ktorá sa rozhodla zmapovať atmosféru vo svojej triede na základnej škole. Učiteľka sa veľmi kreatívnym a originálnym spôsobom snažila zistiť, aká je klíma v inak prospechovo vynikajúcej triede, cez rozprávku a jej postavy s rôznymi charaktermi. Uvedomila si, aké je dôležité poznať svojich žiakov a že mapovanie klímy v triede je veľmi dobrá cesta na upevnenie kolektívu a podporu vzájomného rešpektu. Vzdelávanie na 4vé akadémii ju podnietilo viac sledovať a zisťovať, čo žiaci prežívajú, aké majú ich emócie a správanie pozadie, ako ho ovplyvňuje prostredie a rodina. Vďaka tomu dnes môže ďalej pracovať v zlepšovaní a vytváraní dobre atmosféry a inšpirovať ďalších učiteľov, ktorí v nej môžu nájsť presný návod ako takúto aktivitu realizovať vo svojej triede.