28.1.2015, sme si spoločne s ľuďmi z DSS Samária a spoločnosti Dell znova užili športu na “MOST kalčeto open 2015″.

Trochu zmeny a spoznanie sa navzájom, nám všetkým dobre padlo a ešte sme aj vyhrali!

Za podporu ďakujeme Nadácii ČSOB, Saleziánom don Bosca a pracovníkom spoločníkom Dell.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 332,75 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

admin: Zuzana Zatloukalová