25.2.2015 sme zrealizovali ďalší úspešný futsalový turnaj. V napínavých súbojoch sa utkali bojovníci MOSTu vs. bojovníci zo spol. DELL.

Prvé a druhé miesto – pohár a medaile si odniesli pracovníci zo spol. DELL, tretím miestom sa hrdí náš MOSŤácky tím!

Tieto športové súboje sa mohli zrealizovať vďaka Nádacii ČSOB a Saleziánom Don BOSCA.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Fotky z turnaja si pozriete na našom FB : https://www.facebook.com/DssMost

Ďakujeme!

admin: Zuzana Zatloukalová