Srdečne vás pozývame na výstavu Michaly Jariabkovej "TEXTil"

Diela Michaly Jariabkovej sú inšpirované človekom – konkrétnym, známym, či neznámym, nepoznaným. Aktuálna múza ju natoľko pohltí, že sa jej opakovane venuje s rôznymi obmenami. Nezobrazuje ju však realisticky, ale načrtnutím len základných atribučných tvarov. Tieto tvary vyjadrujú reálny vzťah k človeku, ktorý bol dielu inšpiráciou. Napríklad v portrétoch je jasná tvár, ale konkrétneho človeka v tom len ťažko rozpoznáme.

Autorka pracuje krátkymi pohybmi, ktoré postupne zapĺňajú priestor. Je akoby vedená samotným priestorom. Tvar, ktorý vytvára prispôsobuje ploche, ktorú má pred sebou, čím, sa do diel dostáva prvok náhodnosti. Proces jej tvorby je zábavný. Zároveň prináša uvoľnenie a radosť pretože poskytuje priestor na opakované sebavyjadrenie. A sebavyjadrenie je pre každého z nás veľmi uspokojujúce. Všetko, čo má vyjsť von, je vonku. Tlak – či už pozitívny alebo negatívny – sa uvoľní.

Cesta (k) samostatnosti
Chýba ešte 564,64 €

Cesta (k) samostatnosti

Stopy snov

Z krúžku do práce. Od starostlivosti k podpore. Od strachu k tolerancii. Vytvárame priestor pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, aby mali rovnaké príležitosti ako ostatní - vytvoriť si domov, uplatniť sa v práci a budovať si vzťahy.

Výstava "TEXTil" je tretia samostatná výstava Michlaly Jariabkovej.

Je koncipovaná ako mozaika úlomkov rannej tvorby autorky. Výšivky na paname sa tematicky venujú ako vždy hrdinom. Pripomínajú animované postavy, sú pestrofarebné. Zapĺňajú priestor tak, ako je u Michaly typické - tu ruka, tam noha, niekde oko.

Všetko je vtesnané do formátu, ktorý je niekedy príliš obmedzujúci pre tvorivý rozlet, pre autentické (aj keď nie realistické) zachytenie všetkých naliehavých podnetov.

Výstava TEXTil prinesie príbeh vyšívaných obrazov, doplnený nežnou paródiou a zľahka bizarnou kombináciou útržkov veršov a rozhovorov.

Viac o Michalinej tvorbe nájdete tu.

Všetko o výstave nájdete tu.

TEŠÍME SA NA VÁS!