Ako vnímajú svet ľudia s mentálnym postihnutím prostredníctvom výtvarnej tvorby. Farby, fantázia, prejav na papieri. Nahliadnite do neho i vy.

Claudianci veľmi radi tvoria, s odborným doprovodom, s prvkami arteterapie majú priestor na vyjadrenie svojich pocitov, nálad a samotného vnímania okolitého sveta, v ktorom sa nachádzame všetci. Zdraví ľudia i ľudia so zdravotným znevýhodnením. Svet očami Claudiancov - Ako vnímajú svet ľudia s mentálnym postihnutím. Tak znie názov pripravovanej predajnej výstavy, ktorú pripravujeme v spolupráci s mestom Modra. Claudianci sú hrdí na svoj priestor v mestskej galérii v historickej radnici. Tak keď budete mať cestu cez Modru, zastavte sa a nahliadnite do výtvarného sveta našich Claudiancov. A kedže sa púšťame do veľkého projektu rekonštrukcie a rozšírenia terapeutických priestorov, výťažok z predaja poputuje práve na to. Tešíme sa na vás.

Okná do sveta
Chýba ešte 2 747,69 €

Okná do sveta

Claudianum

Mať možnosť sa začleniť, patriť do komunity. Mať možnosť budovať priateľstvá, získavať sociálne a pracovné zručnosti. Mať možnosť každý deň otvárať symbolické okná, prepájať svet zdravých a postihnutých. Pomôžme dať tieto možnosti.