V rámci celosvetového dňa povedomia o autizme sme v Autistickom centre Andreas požiadali verejnosť, aby sa čo najviac ľudí oblieklo 2. apríla do modra a aby sme spoločne vyjadrili úctu ľuďom s autizmom a najmä rodinám a organizáciám, ktoré sa o deti s autizmom starajú. Modrá farba je farbou komunikácie a práve v tejto oblasti sú ľudia s autizmom najviac znevýhodnení. Nadácia Pontis sa do kampane zapojila po štvrtý raz. Ďakujeme.

V rámci kampane sme požiadali ľudí, aby svoje fotky priebežne posielali do našej súťaže. Fotky sme priebežne zverejňovali na facebookovej stránke centra Andreas. Prišlo viac ako 40 fotografií. Vyberali sme v dvoch kategóriách: SKUPINA V MODROM a SVET JE MODRÝ. Ocenenie (aj knižné) získali fotky, ktorých ľudia označili najväčším počtom páčikov.

Najviac páčikov v kategórii SKUPINA V MODROM získala fotka zo spojenej školy v Dolnom Kubíne (169 páčikov). Fotku poslala do súťaže pani Anika Zelinková. Na pomyslenom druhom mieste sa umiestnila fotka študentiek Špeciálnej pedagogiky UK v Bratislave (138 páčikov) a na treťom fotka študentiek 2. ročníka Liečebnej pedagogiky tiež na UK v Bratislave (56 páčikov).

Radostnejší život

Radostnejší život

Zdraví ľudia majú tisíce snov. Tí, ktorí zdraví nie sú, mávajú obvykle len jeden.

Vyzbierali sme
8 187
zatiaľ na
20 projektov

Najviac páčikov v kategórii SVET JE MODRÝ získala fotka Dávidka, ktorú nám poslala pani Jana Ch. (97 páčikov). Na druhom mieste sa umiestnila fotka syna pani Evy H. (30 páčikov) a na treťom fotka syna, ktorú poslala pani Erika S. (21 páčikov).


Autistické centrum Andreas sa rozhodlo oceniť aj nasledujúce fotky:

fotku Ľubka a jeho kamaráta Huga, ktorú poslala pani Ivana H. „ZA PRIATEĽSKÚ ATMOSFÉRU“

fotku z Domu Nezábudka v Senci od p. Ildikó Popálenje „ZA SOLIDARITU“

a fotku z Nadácie Pontis „ZA NAJVIAC MODRÝCH KAMARÁTOV NA FOTKE“.


Ešte raz ďakujeme, že ste s nami, že sme spolu. Krásne to vyjadrili študentky, ktoré ku svoje fotky napísali: „Aby človek s autizmom v tomto svete uspel, musí nájsť svoje silné stránky a ľudí, ktorí mu pomôžu dostať sa k svojim snom a cieľom. Aby sa tak stalo, je nutné mať a udržať si kamarátov. Tak sa nimi staňme, nebojme sa a buďme tými, ktorí budú stúpať po schodoch ich života spolu s nimi.

Tešíme sa a ďakujeme za priazeň.

Gvozdjáková Lucia z Andreasu