Začiatkom marca sa stretli viaceré oravské rodiny, aby si vymenili pestovateľské skúsenosti a získali od nás semiačka zeleniny. Tento rok chceme, aby sa rodiny zapojili nielen do klasického, ale aj skleníkového a vertikálneho pestovania.

V sobotu 3. marca sa v Tvrdošíne stretli viaceré rodiny z Oravy. Spolu sme navštívili preteky psích záprahov v Zuberci a pokračovali popoludňajším programom - mamy si vymieňali skúsenosti s pestovaním a deti spolu tvorili a zabávali sa na spoločných aktivitách. Rodiny, ktoré mali záujem, získali od nášho združenia semiačka zeleniny.

Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 235,81 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

Tohto roku okrem klasického pestovania zeleniny sa viaceré rodiny zapoja aj do skleníkového a vertikálneho pestovania. Pred niekoľkými dňami dostalo päť rodín nové skleníky.

Vertikálne pestovanie je metóda, ktorá sa používa najmä v prípadoch, kde nie je možné pestovanie na väčších plochách. Okrem samotnej plochy sa šetrí aj použitá voda a čas potrebný na odburiňovanie.

Vertikálne pestovanie je vhodné na pestovanie plazivých druhov zeleniny. My ho chceme využiť predovšetkým na pestovanie hokkaido tekvice, s ktorou máme bohaté skúsenosti.

Ďakujeme za Vašu podporu a pomoc.