Ďakujeme, že naši klienti neboli sami, pomáhali ste nám počas celého roka 2016 ♥

V MOSTe bol uplynulý rok veľmi pestrý a zaujímavý. Chceme sa poďakovať všetkým ľuďom, aj Vám naši dobrí darcovia, ktorí to umožnili. Boli ste pri nás a preto sa nám darilo, a v čom?

Vďaka Vám, Dss - MOST, nezisková organizácia je tu už 22 rokov a môžeme naďalej pomáhať uzavretým ľuďom s duševným ochorením, najmä schizofréniou či afektívnymi poruchami.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

  • Počas našej bežnej práce v roku 2016:
  • sme poskytli 58 konzultácií 52 záujemcom o riešenie situácie spojenej s duševnou poruchou a jej sociálnymi dôsledkami ambulantnou formou.
  • Množstvo proaktívnym terénnym spôsobom oslovených pacientov za rok bolo 115 ľudí počas 9 návštev v psychiatrických nemocniciach.
  • Naši 5 psychoterapeuti počas roka 2016 poskytovali Pro Bono psychoterapiu 15 klientom čo predstavuje 171 sedení!

    Za najvýznamnejšie projekty posledných troch rokov pre našich klientov považujeme:
  • rozšírenie kapacity rehabilitačného strediska, ktoré poskytuje svoje služby 36 ľuďom
  • rozšírenie kapacity podporovaného bývania z 4 na 9 klientov (dva byty - ženský a mužský)
  • Dss-MOST, n.o. od decembra 2015 participuje na medzinárodnom nemeckom projekte “Šialený? No a!” . Zámerom projektu je zvýšiť povedomie o duševnom zdraví a jeho poruchách u mladých študentov. Týmto spôsobom sme v roku 2016 rámci preventívneho poradenstva oslovili 75 mladých ľudí edukačnou formou.