Chceš ísť na zaujímavú exkurziu do prírody a stať sa nachvíľu so spolužiakmi ochranárom? Vyzbierajte sa v triede a adoptujte si spoločne zvieratko, ktoré pomáha spásať a udržiavať cenné lúky v chránených územiach.

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey
Chýba ešte 1 700 €

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Adopciou kozy ochranárky podporíte obnovu vzácnych pasienkov a lúk