Pomôžme spolu rodičom nepočujúcich detí, aby vedeli svojim deťom včas pomôcť.

Každý rok sa na Slovensku narodí približne 200 detí so sluchovým postihnutím, pričom 90 % z nich do počujúcej rodiny. Pokiaľ tieto deti dostanú potrebnú pomoc už od šiesteho mesiaca veku, majú veľkú šancu žiť v počujúcom svete. Aby to dokázali, ich rodičia sa potrebujú rýchlo zorientovať v spleti nových informácií, čo je často nad ich sily.
V OZ Nepočujúce dieťa sme rodičia, ktorí si prešli cestu k sluchu s vlastným dieťaťom, a našimi skúsenosťami pomáhame iným rodičom.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 9 698,54 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Dodnes sme mali tú česť spoznať viac ako 300 príbehov výnimočných rodín, stráviť hodiny rozprávaním, písaním si, telefonátmi. Deti sú našou motiváciou, prečo sa tejto téme venovať aj naďalej. Ale nie je to iba o deťoch.

Uvedomili sme si, že rodičia, ktorí sa na nás obracajú, akútne potrebujú Sprievodcu poruchou sluchu pre rodičov – praktickú publikáciu, ktorá by im v jednoduchej a zrozumiteľnej forme podala práve tie informácie, ktoré vo svojej situácii potrebujú (ďalej len Sprievodca).

A spolu s našimi deťmi vám vopred ďakujeme za vašu pomoc.Pomôžme spolu rodičom nepočujúcich detí, aby vedeli svojim deťom včas pomôcť.

Na publikácii chceme spolupracovať s celým tímom odborníkov – lekármi, špecialistami ORL, špeciálnymi a mobilnými pedagogičkami a ďalšími, ale predovšetkým s rodičmi detí s poruchou sluchu. Náš Sprievodca bude ilustrovaný, prehľadný a nenáročný na pochopenie. Jednoducho taký, aby aj rodič vyčerpaný novou diagnózou dokázal rýchlo získať kontrolu nad svojou situáciou.

Čo urobíme s vyzbieranými peniazmi

Pokiaľ sa nám podarí nazbierať sumu 7 000 €, vytvoríme Sprievodcu, vytlačíme ho v náklade 200 kusov a rozošleme do rodín. Jeho elektronickú verziu spravíme dostupnou aj na internete.

Sprievodca je skvelým pomocníkom pri zorientovaní sa, ale nedokáže zodpovedať všetky otázky týkajúce sa konkrétneho dieťaťa. Preto ako súčasť projektu po dosiahnutí cieľovej sumy poskytneme bezplatné poradenstvo až 200 rodinám s deťmi so sluchovým postihnutím počas celého budúceho roka.
Osobným poradenstvom umožníme rodičom aplikovať informácie zo Sprievodcu na ich konkrétnu situáciu a potreby dieťaťa.

Čo sa stane, keď prekročíme cieľovú sumu

Pre dieťa s poruchou sluchu a jeho rodičov je nevyhnutné byť v kontakte so špeciálnym pedagógom zhruba dvakrát do mesiaca. Formou hry stimuluje sluchové, komunikačné, motorické
a intelektuálne zručnosti dieťaťa. Zároveň aktivity vysvetľuje rodičom a poskytuje im potrebné informácie.

Pre rozvoj dieťaťa je najlepšie, ak návšteva prebieha priamo doma v rodine. V minulosti fungoval program Mobilný pedagóg. Dnes takáto služba v krajine nefunguje.

Naším snom je, aby odborníci opäť začali chodiť do rodín, a preto všetky peniaze nad rámec cieľovej sumy použijeme práve na návštevy mobilných pedagógov
v rodinách s deťmi s poruchou sluchu. Každých 50 € navyše znamená jednu návštevu mobilnej pedagogičky tam, kde je to najviac potrebné.

Toto sa môže podariť iba ak sa spoja sily. Detí, rodičov, ich priateľov a odborníkov. Lekárov a nelekárov. Ďakujeme za vašu podporu.