​Kontakty medzi dieťaťom žijúcim v náhradnej rodine a jeho pôvodnými rodičmi môžu byť zo začiatku neznámou cudzou krajinou.

Krajinou nepredvídateľnou, dobrodružnou, s nepríjemnými zaskočeniami a s náročnými emóciami na všetkých stranách. Stretávajú sa tu predstavy, túžby a potreby biologických rodičov, ktorým bolo odobraté dieťa, náhradných rodičov, ktorí sa o dieťa starajú a dieťaťa samotného a tie sú často málo kompatibilné. Odborná pomoc v nich môže veľmi pomôcť. Sprevádzanie všetkých strán pri kontaktoch môže pomôcť k rekonštrukcii alebo oprave vzťahov, ktoré patria k identite a životnému príbehu dieťaťa. A aj to prispieva k liečbe boľačiek dieťaťa z minulosti. Môže mu to priniesť nádej, že rodiny a vzťahy majú zmysel a je možné v nich opravovať chyby. Preto v Návrate postupne budujeme spolu s deťmi a dospelými naše sprievodcovské služby aj v tejto téme.

Pohľad našich poradcov na sprevádzanie pri kontakte:

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba ešte 3 263,87 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

„Pre mňa sa stalo skutočnosťou niečo, čo by inak bolo veľmi málo pravdepodobné, snáď aj nemožné. Napríklad, dcérka mamy závislej od drog (v tomto čase je na substitučnej liečbe) zažíva radosť z kontaktu so svojim starším súrodencom, ktorý vyrastá v inej rodine. Mama s dcérkou prichádza ku nám do herne 2x mesačne a s našou podporou sa učí vnímať obe svoje deti, hrať sa s nimi, riešiť bežné súrodenecké situácie. Je hrdá, smeje sa, aj sa zlostí... v tých vzácnych chvíľach je obyčajnou a kompetentnou mamou. Nikto ju tu neuráža, nepripomína minulé zlyhania, je tu, aby sa jej staršie dieťa nasýtilo aspoň trochu jej blízkosti a blízkosti súrodenca. Áno, má to pravidlá a vďaka tomu to deti lepšie zvládajú. Nevieme, čo bude ďalej, ale vidíme, že vzťahy sa môžu obnoviť, zreparovať a cez vzájomné sprevádzané kontakty aj posilniť."

Lucia Žiaková, sociálna pracovníčka a psychologička, sprevádza kontaktmi dospelých

„Pre mňa je zásadné, aby kontakt napĺňal čo najviac túžbu detí. S deťmi tvorím Mapy stretnutia s rodičmi. Často majú pritom rozžiarené oči a tak v nich ľahúčko vidíte lásku a túžbu, aby to konečne bolo také, ako potrebujú. Nevidím zmysel v tom, poslať deti, ktoré boli súdne (teda naším štátom) odobraté od rodičov, na kontakt k rodičom len tak, bez sprevádzania jedných alebo druhých. Mala by som obavu, že rodičia by na kontakt neprišli alebo by sa správali necitlivo alebo by počas kontaktu „riešili" iba svoje témy a problémy. Preto Mapu, ktorú vytvoríme s dieťaťom prejdem aj s rodičom a jednoduchou formou s ním prejdem aj podmienky kontaktu, aj to že budem do neho vstupovať, ak bude ohrozujúci, resp. nie citlivý k deťom."

Dana Žilinčíková, sociálna a psychoterapeutická poradkyňa

„Ako robiť dobrý kontakt dieťaťa s jeho rodičmi? Bezpečne, láskavo, starostlivo, opatrne.
Pomáha mať zásady - akési pravidlá bezpečia pre deti. Treba myslieť na ťaživé emocionálne chvíle a napätia, preto je fajn, ak tam niekto z odborníkov je po ruke – niekedy pre dieťa, niekedy pre dospelých. Sprevádzané kontakty sú niekedy motivujúce pre rodičov, pomáhajú im zmeniť svoje správanie. Iné sú výrazne pomáhajúce pre deti – napríklad preto, že niekto z dospelých povedal ich rodičovi, že nie je ok nadávať a vyhrážať sa a deti to ocenili."

Marek Berky, sociálny pracovník, pripravuje na kontakt biologických rodičov

Pohľad pestúnskych rodičov, ktorí zažili sprevádzané kontakty prijatých detí s pôvodnou rodinou:

„Sme vďační za možnosť sprevádzaných stretnutí nášho prijatého syna s jeho biologickou rodinou v Návrate. Okrem poskytnutia bezpečných priestorov nám táto služba pomáha preklenúť aj zložitejšie situácie, ktoré tieto stretnutia často prinášajú. Z každého stretnutia je urobený zápis, ktorý podpisujú všetky zúčastnené strany. Vďaka možnosti využiť túto neutrálnu pôdu stretnutia prebiehajú pokojne a dieťa prijíma stretnutia pokojne a prirodzene. Zároveň máme možnosť vypočuť si aj odborné rady k našej konkrétnej situácii od skúsenej pracovníčky Návratu, s ktorou sme v kontakte od začiatku našej cesty k náhradnému rodičovstvu a ktorá nás aj naše dieťa veľmi dobre pozná. "

Sprevádzanie pri kontaktoch dieťaťa v náhradnej rodine s jeho pôvodnou rodinou je dnes súčasťou našich služieb na všetkých pracoviskách naprieč Slovenskom. Samotnému sprevádzaniu pri kontaktoch predchádza príprava dospelých i detí na oboch stranách a odsúhlasenie pravidiel a podmienok pre kontakt ohľaduplný k deťom. K sprevádzaniu patrí aj psychosociálna starostlivosť o dieťa po kontakte a následné poradenstvo pre biologických i náhradných rodičov.

Aj vďaka vášmu darcovstvu môžeme v Návrate hľadať spôsoby porozumenia a pomoci deťom, ktoré to potrebujú a sprevádzať ich pri stretnutiach s rodičmi. Veľmi si vašu podporu vážime. Ďakujeme!

Chceli by sme Vám pripomenúť, že v tomto období máte možnosť darovať 2 % z vašich daní práve Návratu.