Myšlienky hercov - klientov Dss-MOST o láske: „Láska je vlastne umenie…", ......„Láska je, keď niekoho ľúbiš za to, že vôbec existuje."....„Pre mňa je slovo láska – smútok, túžba za bývalým mužom!"

Trošku sme si zaspomínali na naše divadelné predstavenie LÁSKY.

12. júna 2013 sme v A4-nultom priestore odpremiérovali divadelnú hru s názvom LÁSKY, ktorá vznikla v spolupráci klientov a režisérky, študentky herectva na VŠMU Ágnes Jókai. Účinkovali naši klienti, choreografiu mala na starosti pani Elena Lindtnerová.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Hľadisko bolo plné, prišla nás podporiť aj pani Zita Furková, ktorej za to veľmi pekne ďakujeme. Návštevníci si pred a po predstavení mohli obzrieť a tiež zakúpiť umelecké výtvory klientov rehabilitačného strediska. Ako to všetko vyzeralo si môžete pozrieť v krátkom videu, ktoré pre nás pripravil Števo Kurilla. Pre video klik tu: video LÁSKY

Získali sme inšpiráciu na ďalšiu tvorivú činnosť.

Autori o hre

Každý má s láskou vlastnú skúsenosť, má na ňu svoj vlastný pohlaď. Práve preto sme nechceli spracovať niektorú známu divadelnú hru. Rozhodli sme sa priblížiť Vám lásku tak, ako sme ju spoznali my. Túto hru sme vytvorili spoločne. Láska nás sprevádza celým životom, preto ukazujeme jej podobu od puberťáckej až po lásku starých ľudí. Všimli sme si, že aj láska má svoje ročné obdobia a preto sme v jednotlivých scénkach stvárnili túto jej podobu. Tak ako sme sa s ňou spoznali my v Moste. Niekedy sme možno smutní, ironickí, uzavretí, vtipní. Tu tancujeme hlavne pre našu radosť.

Myšlienky hercov o láske

„Na úvahe o láske , Nič mi nejde na um, Keď sa pýtaš prečo, Tak ti poviem – darum."

„Láska je vlastne umenie…"

„Pre mňa je slovo láska – smútok, túžba za bývalým mužom!"

„Láska medzi mužom a ženou je nádherná vec…"

„Dvaja partneri muž a žena… Jeden z nich (muž) začne podvádzať svoju ženu (milenecký trojuholník). Ona to zistí a zastrelí ho, on zomrie. Ona potom zistí, že ho ale ľúbi a potom spácha samovraždu."

„Môj priateľ vie, ako ma rozveseliť, keď som smutná, čerpám silu z jeho objatia, každý jeden signál jeho správania ma utvrdzuje v tom, že ma naozaj miluje."

„Láske je, keď niekoho ľúbiš za to, že vôbec existuje."

Čo nás spája

Myšlienka otvoriť divadelnú dielnu vznikala v Dss-Most už dávnejšie, no až v roku 2012 sa stretli tí praví ľudia pri jej realizácii. V rozhovoroch študentky herectva Ági Jókai s účastníkmi divadelnej dielne nadobúdalo prvé predstavenie postupne svoju tvár. Nakoniec to boli vzťahy, ktoré všetkých spojili. Nech sa akokoľvek zložito v našich vzťahoch pohybujeme, všetci ich potrebujeme k životu. To, čo naši klienti niekedy ťažko vyjadrujú vo svojom každodennom živote, sa účastníci dielne pokúsili vyjadriť v divadelnej forme. Prezentáciou krehkého a veľmi osobného pohľadu na lásku otvárame cestu k vzájomnému spoznávaniu. Niekedy sa aj za nečitateľným správaním skrýva rovnaká potreba blízkeho vzťahu.

My a oni?

Ľudia s duševnou poruchou - užívatelia psychiatrických služieb - znášajú často rôzne ťažkosti, ktoré porucha prináša a ostávajú sami.

Pretože väčšinou nevedia požiadať o účinnú pomoc svoje okolie, žijú v kruhu svojich blízkych a málokedy sa im podarí nájsť svoje miesto a porozumenie aj v širšej komunite. Ľudia k nim často pristupujú spôsobom – toto sme my a to sú oni, sú iní. Táto hra ukazuje ako veľmi sme si podobní. Dom sociálnych služieb - MOST, n.o. je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb rehabilitačného strediska a podporovaného bývania. Svojimi službami od roku 2003 spoluvytvára fungujúci systém komplexných komunitných služieb pre dospelých ľudí, ktorí sú v invalidnom dôchodku v dôsledku závažnej psychickej poruchy. Našim cieľom je vytvoriť podmienky pre ich väčšiu samostatnosť v každodennom živote s rešpektom pre špecifické a individuálne možnosti a potreby svojich klientov.