1. Vytvorili sme 8 Kufríkov pre Kukulíkov - opustené deti, ktorých sa matka vzdala ihneď po pôrode a ovplyvnili sme vznik ďalších. Obsahy kufríkov sú významným dôkazom, že deti prvé dni na svete neboli samé a viacerým ľuďom na nich záležalo. Uzatvorili sme zmluvu s 1. nemocnicou na Slovensku, ktorá umožní vstup Dominík – špeciálnych terapeutov k opusteným deťom, aby mohli ako sprevádzajúce osoby zmierniť ich samotu.

2. Navštevovali sme 120 rodín v ohrození, v ktorých žije viac ako 350 detí v rizikovej sociálnej situácií. Poskytovali sme im systematickú sociálnu a psychologickú pomoc pri riešení ich existenciálnych problémov.

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba ešte 3 890,73 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

3. Pripravili sme 58 záujemcov na náhradné rodičovstvo a vyše 80 ďalším osobám sme aktualizovali ich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť. To je nádej pre viac než 130 detí čakajúcich na novú rodinu.

4. Priebežne sme poskytovali odborné poradenstvo a sprevádzanie pre 332 náhradných rodín, v ktorých žije 468 detí, ktoré prežívajú po ťažkých dňoch, týždňoch i rokoch nové rodinné istoty.

5. Poskytli sme psychologickú a terapeutickú podporu pre desiatky rodín a detí v priestoroch našich 4 centier Návrat alebo priamo v domácnostiach rodín. Tím našich odborných pracovníkov rodinám poskytol terapie na posilnenie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a preliečenie traumatických zážitkov z minulosti – filiálna terapia (16 rodín s 18 deťmi), práca so životnou históriou dieťaťa (29 rodín s 33 deťmi), terapia dotykom (13 rodín s 16 deťmi) a iné terapeutické postupy (16 rodín s 21 deťmi).

6. Teší nás, že nám pri práci počas minulého roka pomáhalo viac ako 80 dobrovoľníkov, ktorých vnímame ako naše predĺžené ruky, vďaka ktorým dosiahneme pri pomáhaní rodinám ďalej, vyššie a efektívnejšie. Mnohí z nich sa zapojili do priamej práce s deťmi a rodinami.

7. Kampaňou Niekedy stačí málo sme vo forme obrázkových komiksov, diskusií či sociálneho experimentu povzbudzovali ľudí k tomu, aby pomohli či podporili zdanlivo „cudzie" dieťa vo svojom okolí vlastnou všímavosťou, malým činom a prekračovaním svojich bežných rolí suseda, okoloidúceho či spolucestujúceho .

8. Pokračovali sme v aktívnej podpore systému sociálnoprávnej ochrany detí a už druhýkrát sme vzdelávali vyše 500 sociálnych pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, tentokrát v téme Zisťovanie názoru dieťaťa.

K zoznamu aktivít, ktoré sa nám za minulý rok podarilo zrealizovať môžeme prirátať mnoho ďalších udalostí, ktorými sme v Návrate počas minulého roka žili a robili nám radosť. Za číslami sa skrývajú príbehy konkrétných rodín a detí, ktorým sme mohli byť nablízku a sprevádzať ich aj vďaka vašej podpore. Ďakujeme vám, že ste súčasťou príbehov týchto rodín a vašou pravidelnou podporou nám umožňujete byť tu pre ne vždy, keď to potrebujú.