Podporujeme a podnecujeme ľudí s duševnou poruchou prostredníctvom športu, aby sa stretávali nielen medzi sebou ale aj s inými ľuďmi, spoznávali nové veci vo svojom okolí a zažili aj príjemnú zábavu spojenú s pohybom. Darí sa nám to, aj vďaka Vám!

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Pozrite si s nami, čo sa nám už podarilo.

Ľudia s duševným ochorením často len ťažko hľadajú motiváciu pre fyzickú aktivitu, ktorá pomáha ozdravovaciemu procesu. Pri snahe športovať v bežnom prostredí musia prekonávať sami seba, ochorenie s ktorým bojujú, ale aj predsudky okolia. V priestoroch Dss-MOST, n.o. nemáme možnosť vykonávať športové aktivity. V súčasnosti naši klienti navštevujú v rámci programu rehabilitačného strediska príležitostne telocvičňu Saleziánov don Bosca, kde na základe protislužieb (upratanie priestorov) môžu krátkodobo využívať priestory telocvične a jej vybavenie. Z dlhodobého hľadiska hľadáme finančné zdroje, ktoré z časti pokryjeme aj vďaka Vám -našim darcom z dobrejkrajiny. Klienti si tieto priestory obľúbili, cítia sa tam prijímaní a miestnou komunitou akceptovaní.

A práve v priestoroch Saleziánov don Bosca v Petržalke, sme 30.4.2016 zorganizovali spoločné športové dopoludnie troch spriatelených organizácii, ktoré sa venujú luďom s duševnou poruchou - my - MOSTaci, CMZ MATKA, DSS Samária a Vami darcami z Dobrej krajiny zo spoločnosti DELL, zišli sme sa vo veľkom, takmer 40 klientov a pracovníkov. Spoločne sme naplnili motto spájania mostov medzi nami. Boli to momenty, ktoré nás obohatili o priateľstvo, športového ducha. Veríme, že umožnili relax a stretnutie s tempom a svetom našich klientov pre pracovníkov spoločnosti DELL.

Spojili sme rozdielne brehy našim om.

Vaši MOSTáci

Zuzana Zatloukalová