Jar zavítala aj na Oravu! A my sa pilne pripravujeme na nastávajúcu pestovateľskú sezónu. Pre rok 2017 máme nové ciele a výzvy.

Do projektu Oravská zelenina sa zapojili ďalšie oravské rodiny nachádzajúce sa v náročných životných situáciách a radi by sme rozšírili sortiment pestovanej zeleniny a kuchynských byliniek.

Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 235,81 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

Poslednú februárovú sobotu sa stretli záujemcovia o pestovanie z radov oravských rodín. Na stretnutí dostali základné informácie o možnostiach zapojenia sa do projektu, oboznámili sa s podmienkami projektu a zároveň mohli bezplatne získať semiačka zeleniny a kuchynských byliniek.

Vydali sme príručku, ktorú dostane každá rodina zapojená do projektu Oravská zelenina. Príručka obsahuje praktické rady k pestovaniu ako aj základné zásady spolupráce v projekte. Tu sú niektoré z nich:

  • Zelenina, ktorú chce rodina predávať, musí byť z produkcie danej rodiny.
  • Rodina sa zaväzuje, že pri pestovaní zeleniny nebude používať anorganické hnojivá, pesticídy, herbicídy ani insekticídy. Výnimku predstavuje biologická ochrana a organické hnojivá.
  • Do projektu Oravská zelenina sa môže zapojiť každá rodina, ktorá sa nie z vlastnej viny ocitla v náročnej životnej situácii. Aktívny prístup je pre projekt dôležitý. OZ Misia mladých môže na základe vlastného zváženia prijať alebo odmietnuť rodinu.

Usilovná Hanka s troma deťmi (a ťažko chorou dcérkou) z Tvrdošína dostala semiačka a po prvý raz v živote bude mať aj vlastnú záhradku. Teší sa na pestovanie aj na vlastnú úrodu.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a príspevky, vďaka ktorým môžeme pomôcť ďalším rodinám v ich úsilí byť sebestačnejšími.