Naše dlhodobé ambície v ochrane prírody a biodiverzity premieňame už 22 rokov na skutočnosť. To, že Ste v tom s nami si vážime, pretože...

Dobrá krajina nevzniká len tak, ani zo dňa na deň. To už sme všetci zistili. Preto ďakujeme vám, naším darcom. Bez vašej pomoci by naše „ochranárske veci" išli o kus pomalšie. Na dobrej krajine a jej priaznivých životných podmienkach musíme pracovať. To je dobre, pretože pracovať chceme. Vyžaduje si to od nás dlhodobé nasadenie a systematický prístup. Aj nás to zaväzuje- nepovoliť a neunaviť sa. A v tom nám vy, našťastie vždy viete pomôcť.

Naša symbolická aktivita „Adoptuj si kozu", nie je teda o adopcii. Je to nástroj, ktorým môžeme získať vašu podporu. A s ňou môžeme ľahšie zabezpečovať, aby sa tieto vami "adoptované" šikovné a vynaliezavé zvieratá mohli starať o obnovu rovnováhy vzácnych častí krajiny, kde naša ruka- ruka človeka má význam len vtedy, keď ich touto dobrou krajinou sprevádza.

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey
Chýba ešte 1 700 €

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Adopciou kozy ochranárky podporíte obnovu vzácnych pasienkov a lúk

https://www.dobrakrajina.sk/media/redactorjs/peter_lipovsky_igp2427_4Q1ZYAd.JPG

V uplynulom období sme teda aj vďaka vašej podpore mohli pokračovať v našej dlhodobej ochranárskej aktivite- pastve aj na Devínskej Kobyle. V tejto nádhernej, a na vzácne živočíšne a rastlinné druhy čoraz bohatšej časti územia kozy stále objavujú nové miesta, kde ich neúnavné zuby majú stále čo hrýzť. S ľahkosťou zdolávajú strmé svahy a aj húštiny ich zhltnú vždy len na okamih. Prehryzú sa na svetlo a to je to, čo svojou prirodzenosťou robia najlepšie.

https://www.dobrakrajina.sk/media/redactorjs/peter-_lipovsky_igp2367u.jpg

V minulom roku sa nám podarilo však aj čosi pre nás mimoriadne. Medzi 460 projektami z celej Európy sme s našimi ochranárskymi projektami získali 3 ceny od Európskej komisie. Z týchto cien sa jeden projekt umiestnil na úplnej špičke Európy a získal cenu "Best of the best". Veríme, že budeme aj, a nielen preto, aj tento rok pre vás my v BROZ zaujímavým partnerom pre vytváranie dobrej krajiny.