Dobrá krajina nevzniká len tak, ani zo dňa na deň. To už sme všetci zistili. Preto ďakujeme vám, naším darcom. Bez vašej pomoci by naše „ochranárske veci" išli o kus pomalšie. Na dobrej krajine a jej priaznivých životných podmienkach musíme pracovať. To je dobre, pretože pracovať chceme. Vyžaduje si to od nás dlhodobé nasadenie a systematický prístup. Aj nás to zaväzuje- nepovoliť a neunaviť sa. A v tom nám vy, našťastie vždy viete pomôcť.

Naša symbolická aktivita „Adoptuj si kozu", nie je teda o adopcii. Je to nástroj, ktorým môžeme získať vašu podporu. A s ňou môžeme ľahšie zabezpečovať, aby sa tieto vami "adoptované" šikovné a vynaliezavé zvieratá mohli starať o obnovu rovnováhy vzácnych častí krajiny, kde naša ruka- ruka človeka má význam len vtedy, keď ich touto dobrou krajinou sprevádza.

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey
Chýba ešte 1 334,92 €

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Adopciou podporíte kozy ochranárky pri obnove vzácnych pasienkov a lúk

https://www.dobrakrajina.sk/media/redactorjs/peter_lipovsky_igp2427_4Q1ZYAd.JPG

V uplynulom období sme teda aj vďaka vašej podpore mohli pokračovať v našej dlhodobej ochranárskej aktivite- pastve aj na Devínskej Kobyle. V tejto nádhernej, a na vzácne živočíšne a rastlinné druhy čoraz bohatšej časti územia kozy stále objavujú nové miesta, kde ich neúnavné zuby majú stále čo hrýzť. S ľahkosťou zdolávajú strmé svahy a aj húštiny ich zhltnú vždy len na okamih. Prehryzú sa na svetlo a to je to, čo svojou prirodzenosťou robia najlepšie.

https://www.dobrakrajina.sk/media/redactorjs/peter-_lipovsky_igp2367u.jpg

V minulom roku sa nám podarilo však aj čosi pre nás mimoriadne. Medzi 460 projektami z celej Európy sme s našimi ochranárskymi projektami získali 3 ceny od Európskej komisie. Z týchto cien sa jeden projekt umiestnil na úplnej špičke Európy a získal cenu "Best of the best". Veríme, že budeme aj, a nielen preto, aj tento rok pre vás my v BROZ zaujímavým partnerom pre vytváranie dobrej krajiny.