Podľa hodnotenia okoloidúcich návštevníkov areálu, ktorí sa zaujímali o význam panela to bola vydarená akcia. Pozitívne hodnotili význam informácií zabudovaných v paneli a súhlasne zastávali názor, že panel takéhoto charakteru je potrebný na celom území Slovenska.

Na rozdiel od iných prípadov, kedy sme panel inštalovali výlučne členovia nášho združenia a dobrovoľníci, nás primátor prekvapil svojou prítomnosťou a osobnou pomocou. Milé gesto. Vysvetlil nám dôvod množstva návštevníkov, ktorí sa práve v areáli nachádzali. Vypočuli jeho výzvu na čistenie prírody Kamenného mlyna a dobrovoľne sa zapojili zbierania odpadkov. Akcia sa vydarila aj vďaka krásnemu počasiu ktoré prispelo k dobrej nálade.

Les nie je smetisko
Chýba ešte 1 250 €

Les nie je smetisko

Všestranko

Viete aký dlhý čas je potrebný na rozloženie odpadkov zanechaných v prírode? Pomôžte nám finančným príspevkom a naše združenie rozmiestni na Slovensku tieto skvelé vzdelávacie informačné panely. Pomôžete sebe a nasledujúcim generáciám zachovať čistú prírodu nezaťaženú odpadom.

Slovensko má šťastie, že medzi jeho obyvateľmi sú ľudia, dobrovoľníci, ktorým Matka - príroda nie je ľahostajná aj keď možno sa ostatným javia ako hlupáci, fanatici, či rojkovia. Pravdou ale je, že v tajnosti si každý z takýchto „sudcov“ vo svojom vnútri prizná, že majú pravdu. A ľudia ktorí nosia lásku k prírode v sebe, je vzťah k prírode aj súčasťou ich duše. Ak všetci zabudneme na úctu a lásku k prírode, ktorú sme dostali, ak ju prestaneme chrániť, čo ostane našim deťom? Čo im odovzdáme? Budúcim generáciám by sme mali zanechať aspoň toľko príležitostí, aby v prírode nachádzali tiež krásu, pokoj, harmóniu a radosť, akú mala odovzdávajúca generácia.

Náš vzdelávací, interaktívny panel má jednoduchý a ušľachtilý cieľ. Ekologickú, enviromentálnu osvetu. Má poukázať na možné dôsledky nesprávneho konania človeka voči prírode. Môže byť ale aj prostriedkom a podnetom na prehodnotenie zmýšľania ľudí, pretože pozitívny vzťah voči prírode nebude možné obnoviť bez opätovného objavenia cnosti a bez zaradenia morálnych hodnôt do našich rozhodnutí v ktorých sa okrem iných objaví aj hodnota prírody.

Je potrebné vyzdvihnúť poďakovanie primátorovi Trnavy pánovi Petrovi Bročkovi, celému tímu združenia, ktorí projekt realizovali, zamestnancom Johnson Controls Bratislava, Dell, Orange a AT&T, a teda všetkým nadšeným dobrovoľníkom, ktorí sa na akcii osádzania zúčastnili. Ich práca je skutočná iba vtedy ak sa vykonáva srdcom. Vtedy môžu zapáliť svetielko poznania. Dať pozitívny príklad ostatným a pozorovať, či sa pre takýto čin „zapálili“ aj ostatní. Či budú úspešní to ukáže čas.

Ak Vám neostal čas zapojiť sa do tejto akcie osobne, čistý les môžete podporiť aj tým, že finančne prispejete na výrobu info-panelov (foto dole), ktoré pomáhajú vzdelávať ľudí o tom, ako dlho trvá rozloženie odpadu pohodeného v prírode a že les nie je smetisko. Z darovaných finančných prostriedkov by sme radi dali tento rok vyrobiť 6 kusov drevených info-panelov.

O akcie pripravené v Trnave prejavili záujem aj dve miestne televízie. Ich reportáže si môžete pozrieť na FB Všestranko: https://www.facebook.com/vsestranko/ konkrétne:

https://www.facebook.com/TvVega/posts/1569337913356871 a https://www.facebook.com/173431179356950/videos/1173370672696324/

Ďakujeme, Jana Oravská, člen združenia