"Myslím si, že nám táto skúsenosť pomohla viac porozumieť ľuďom s duševnými poruchami a uvedomili sme si, že aj takíto ľudia žijú a fungujú medzi nami, o čom často ani nevieme. Naučili sme sa taktiež byť k ľuďom viac tolerantní."

S medzinárodným projektom Šialený? No a! , ktorý oslovuje stredoškolákov s osvetou duševného zdravia, zvýšenia povedomia o duševných poruchách sa nám podarilo navštíviť ďalšiu školu - 1. súkromné gymnázium v Bratislave, 22.6.2016. Ďakujeme pani Joštovej a pani Lešovej, za pomoc a umožnenie realizácie projektu a samozrejme študentom, ktorým sme verím, odpovedali na všetky otázky. Už vedia, aj napr. že dievča z youtubu nemohlo mať schizofréniu s 5- timi rôznymi osobnosťami, na ktoré sa v priebehu sekundy vedelo premeniť. :-).

A čo si o našom projekte myslia zúčastnení študenti? Za všetkých, sa s nami podelila o názor študentka triedy 1.E z 1. súkromného gymnázia v Bratislave, Barbora Dobó z 1.E. o projekte napísala:

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 332,75 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

" Nevedeli sme, čo máme od toho dňa očakávať, keď nám do triedy vošli štyri sympatické dámy. Povedali nám, nech si dáme stoličky do kruhu a usadíme sa. Menovite sa nám predstavili, a povedali nám, že prišli z Domu sociálnych služieb - MOST. Na začiatok si každý prilepil na tričko menovku a dohodli sme si pravidlá nášho stretnutia. Pozostávali zo vzájomného počúvania sa, neskákania si do reči a pravidelných prestávok.

Prvá časť pozostávala z rôznych cvičení, ako napríklad chodenie po triede bez zdvihnutia zraku, cvičenia na pozornosť a podobne. Potom sme si spísali zoznam otázok, ktoré by sme sa chceli dozvedieť ohľadom psychického zdravia a psychických porúch.

Po krátkej prestávke nasledovala druhá časť programu, v ktorej sme sa venovali skôr našej kreatívnej stránke. Boli sme rozdelení do štyroch skupín a dostali sme témy, ktoré môžeme ľubovoľne spracovať. K dispozícii sme mali rôzne časopisy, z ktorých sa dalo vystrihovať, písacie potreby, vodové farby a papiere. Naša skupina pozostávala zo 4 členov a rozhodli sme sa našu tému spracovať vo forme plagátu. Téma znela: „Čo ma privádza do šialenstva a čo je naopak pre moju dušu čokoládou?“ Vytvorili sme teda koláž vecí, čo nás vytáčajú a vecí, čo máme radi. Následne sme svoje témy všetci odprezentovali a prediskutovali.

V poslednej časti programu sme sa dozvedeli viac o dámach z Dss-MOST a ich práci. Dozvedeli sme sa, že dve z nich sú psychologičky, jedna pracuje v správe a jedna je bývalá psychiatrická pacientka, ktorej MOST pomáha s dočasným podporovaným bývaním. Povedala nám, že trpí schizofréniou a dozvedeli sme sa o tejto téme viac. Odpovedali nám na všetky otázky a program sa ukončil vyplnením dotazníku.

Myslím si, že nám táto skúsenosť pomohla viac porozumieť ľuďom s duševnými poruchami a uvedomili sme si, že aj takíto ľudia žijú a fungujú medzi nami, o čom často ani nevieme. Naučili sme sa taktiež byť k ľuďom viac tolerantní. Takisto sme dostali možnosť zlepšiť kolektív a rozvinúť našu kreativitu. Mne osobne sa najviac páčila práve táto kreatívna časť."

Foto nájdete tu: študenti 1.súkromneho gymnázia a Šialený? No a!

Spoločne šírme ďalej získané poznatky. Vaši MOSTáci

admin: Zuzana Zatloukalová, info@dss-most.sk, 0911 404 656