Slnečný piatok 8. máj sme využili na rozvoz sliepok do oravských rodín v núdzi.

Vďaka Vašim príspevkom sme potešili štyri oravské rodiny, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitli v náročnej životnej situácii.

Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 281,63 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

Všetky štyri rodiny si dopredu pripravili priestor na chov sliepok. Najviac nás potešili 10- a 12-ročný chlapec (otec im zomrel pred dvoma rokmi), ktorí sami pozbíjali kurín, rebrík do kurína a z pletiva pripravili aj malú ohrádku.

Sliepky by mali začať nosiť v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Rodiny sa tešia na vajíčka a my z toho, že si pomôžu vlastnou prácou, snahou a aktivitou. :-)