Ako Sára upiekla muffiny a našla stratené šťastie.

Sára prišla do nášho Centra, ešte minulý rok niekedy v januári. Pochádzala z maďarsky hovoriaceho prostredia a po slovensky vedela len pár slov, ale aj tie sa hanbila vysloviť. Preto na začiatku pobytu u nás, komunikovala zásadne len s tými, ktorí ovládali maďarský jazyk. V škole dosahovala slabé výsledky, neovládala učivo, ktoré jej spolužiaci už dávno vedeli, nepoznala také veci, ktoré jej rovesníci považovali za samozrejmé. A na druhej strane, v jej veku 12 rokov, už bola dávno zasvätená do vecí, ktoré by poznať ešte nemala. Tie veci, od ktorých by mala byť chránená. Tie, ktoré jej spôsobili veľkú bolesť, dočasnú na tele a trvalú na duši.

Od momentu ako prišla, sme si všimli jej veľký smútok, časté striedanie nálad, plač, vnútorný boj, ktorý viedla sama so sebou a s okolím. Po odbornej krízovej intervencii, zabezpečení prvoradého bezpečia pre našu Sáru, nasledovali ostatné opatrenia, ktorými sme sa jej snažili pomôcť. Vymaniť ju zo sveta krivdy a ukázať jej šťastie, ktoré vo svojom veku musí bezpodmienečne prežívať. Po správnej diagnostike problému, so Sárkou pracoval pán psychológ, špeciálny pedagóg, sociálna pracovníčka, vychovávatelia ale aj celý tím dospelých ľudí, ktorí sa podieľajú na správnom chode Centra.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba ešte 2 412,23 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice, či rôzne hry a terapie prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť detské duše.

Medzi týmito ľuďmi bol však jeden človek, ktorý jej prirástol k srdcu zo všetkých najviac, bola to naša pani kuchárka. Zlatá pani, ochotná vždy vypočuť, poradiť a pomôcť. Okrem srdečného vypočutia sa v priestoroch kuchyne dozvedela vždy aj niečo navyše, rôzne recepty a rady do kuchyne. Veď Sára bola dievča a varenie a pečenie ju vždy lákalo.

Jedno upršané, sobotné doobedie, poprosila vychovávateľku, či by nemohli niečo upiecť. Vychovávateľka však nemala pripravený žiadny recept a tak začala zisťovať medzi deťmi čo by si dali. Sára prišla s nápadom, že by si mohli upiecť muffiny. Vychovávateľka však recept nepoznala naspamäť, tak si ho chcela nájsť na internete. V čom ju naša Sára zastavila a povedala, že ona recept pozná. A predstavte si, že si ho zapamätala celkom sama a celkom správne. Veď uznajte sami, výsledok, nielenže dobre vyzeral, ale aj dobre chutil.

A tak sa naša Sára naučila piecť, vytvorila si pozitívny vzťah k ostatným deťom, pani kuchárke a ostatným dospelým ľudom, ktorí v Centre pôsobia. Sára si tiež polepšila v škole prospech, naučila sa krásne rozprávať po slovensky a spoznala mnoho vecí, ktoré pred tým nepoznala. Čo je však pre nás najdôležitejšie, častejšie sa usmievala a tešila sa z obyčajných dní. A to bol ten moment, keď Sára začala objavovať svoje stratené šťastie.

Aj vďaka Vášmu príspevku sme si mohli upiecť mnoho dobrôt a medzi nimi aj tieto chutné muffiny.

Ďakujeme, že život našich detí je aj vďaka Vám omnoho sladší a krajší. :-)