" MOST je pre mňa príjemné a bezpečné miesto, kam sa vždy rada vraciam".

Ruženka Šípková - naša dobrovoľníčka so ♥ - čkom plným nádherných slov a činov

Moje aktivity v Dome sociálnych služieb MOST, n. o.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 601,47 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Keď som v roku 2013 úspešne ukončila magisterské štúdium sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Detašované pracovisko sv. Pátra Pia, Piešťany, rozmýšľala som, čomu sa budem venovať ďalej. Voľba padla okrem iného aj na dobrovoľníctvo. Dopočula som sa o Dome sociálnych služieb MOST, n. o. v Bratislave–Petržalke a jeho aktivity ma oslovili. Toto zariadenie pozostáva z rehabilitačného strediska, podporovaného bývania, psychologickej ambulancie a je v ňom poskytované i sociálne poradenstvo. Jeho klientmi sú ľudia so psychickými poruchami, hlavne z okruhu schizofrénie. Práve to ma zaujalo. Jednak mám osobnú skúsenosť so schizofréniou a jednak boli aj moja bakalárska a diplomová práca zamerané na sociálnu prácu s klientmi s touto diagnózou.

A tak som sa v MOST-e uchádzala o dobrovoľnícku službu. Prešla som pohovorom i stážou a stala som sa dobrovoľníčkou. Túto činnosť som prerušila len vtedy, keď som neskôr na Myjave vykonávala aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a následne som tam i pracovala v sociálnej oblasti. Napokon som sa však zase vrátila do MOST-u. V MOST-e sa cítim skutočne dobre, pracovníci i ostatní dobrovoľníci sa ku mne správajú veľmi profesionálne a priateľsky a zo strany klientov tiež cítim porozumenie a podporu.

Moja dobrovoľnícka činnosť spočíva hlavne v príprave literárnej dielne Knižkovo, pretože som literárne činná, píšem poéziu. Do MOST-u prichádzam v niektoré štvrtky v každom mesiaci. Pripravím si nejakú knižku, z ktorej si potom s klientmi čítame a rozprávame sa (nielen) o nej. Je to úplne iná činnosť ako písanie básničiek, veľa mi dáva medziľudská komunikácia, v ktorej mám stále deficit. Dôležitá je aj snaha pozrieť sa na knižku očami niekoho iného, pretože to, čo sa páči mne, sa nemusí páčiť i klientom. Jeden štvrtok v každom mesiaci je na Knižkove vyhradený na návštevu Miestnej knižnice Petržalka – pobočka Prokofievova, kam chodím veľmi rada. Niekedy si pripadám ako klientka, ale tieto pocity sa snažím eliminovať.

Okrem Knižkova som v MOST-e absolvovala aj iné aktivity, napríklad výlet na Železnú studničku, opekačku, psychoedukáciu, vianočné večierky či upratovanie pred maľovaním. Spolu s pracovníkmi z rôznych sociálnych zariadení som sa zúčastnila dvojdňového kurzu Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách, ktorý sa taktiež konal v MOST-e, a získala som osvedčenie o jeho absolvovaní. Tiež som pomáhala organizovať podujatie Mosťácke literárne a hudobné popoludnie a viaceré akcie v MOST-e som spestrila ukážkami zo svojej vlastnej tvorby. Moje básničky sa objavili aj v Relaxačnej knižke MOST- ákov spolu s básničkami a kresbami klientov. Zakúpiť si ju môže tu: https://www.sashe.sk/dobryobchod/detail/most-relaxacna-knizka

Som veľmi rada, že môžem chodiť do MOST-u, aj keď v poslednom čase mi pribudli novinárske aktivity a svoj čas si musím plánovať ešte starostlivejšie. MOST je pre mňa príjemné a bezpečné miesto, kam sa vždy rada vraciam.

Autorka: Ružena Šípková

zdroj: Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie č. 1 2018