V relaxačnej knižke nájdete výtvarné a literárne diela klientov, ktoré sú jedinečné s nádychom inakosti

Milí darcovia,

pripravili sme pre Vás nádhernú relaxačnú knižku našich MOST-ákov.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Rozprávkový príbeh MOST-u

Knižku si môžete zakúpiť na webovej stránke sashe: kúpiť relaxačnú knižku MOST

"Myšlienku vydať relaxačnú knižku som držala v hlave už dlhšiu dobu. Inšpirovali ma naši klienti, ich nádherná umelecká tvorba, ktorá vznikala počas tvorivých dielni v našom rehabilitačnom stredisku aj u nich doma. Oslovila som teda Mišku, Katku, Viki, Lacka a Paliho, či by boli ochotní svoje vymaľovánky poskytnúť do novovznikajúcej relaxačnej knižky. K tomu prišiel ďalší nápad prepojiť vymaľovánky s literárnou tvorbou iných našich klientov Moniky, Martina a dobrovoľníčky Ruženky. Výtvarné a literárne diela klientov sú jedinečné s nádychom inakosti, premietajú sa v nich osobné pocity, zážitky, sny, dokazujú, že ľudia s duševnou poruchou sú citlivými pozorovateľmi svojho okolia.
Aj týmto dielom sa snažíme o prepojenie brehov naším MOST-om, spájať ľudí z rôznych komunít, aby sme všetci spolu vytvorili pestrý a mnohoraký svet. Prenášame naše nadšenie pri tvorbe tejto knižky do vášho života.
Pomáhame l'uďom s duševnými poruchami na ich ceste k samostatnosti, k uplatneniu sa v živote.
Ďakujeme naším autorom, že táto kniha uzrela svetlo a môže byť obohatením pre nás všetkých".


Ilustrácie: Miška, Katka, Viki Tomšíková, Lacko a Pali
Básne: Monika Csölleová , Martin Krásnohorský a Ruženka Šípková

A kto sú naši autori? Sú to ľudia ako my, žijú medzi nami s ich duševnou poruchou. Navštevujú náš Dom sociálnych služieb – MOST, neziskovú organizáciu, kde vďaka pomoci už 23 rokov podávame ruku ľuďom s duševnou poruchou, aby mohli vyjsť zo svojej samoty.

Za Dss-MOST,n.o.: Zuzana Zatloukalová, www.dss-most.sk