Každý človek má iné správanie, myslenie a cítenie. Ale stretli ste sa niekedy s človekom, ktorí je jednoducho „iný“?

Stretli ste sa s človekom, ktorí je napríklad duševne chorý? Ak áno, tak veľmi dobre viete, že pre duševne chorých ľudí nie je až tak veľkou prekážkou si vytvoriť ako-tak normálne vzťahy. Veď napokon to sú tiež ľudia, ktorí cítia. A čo ak to až tak veľká pravda nie je? Čo ak si sám duševne chorý človek nezvládne vytvárať okolo seba vzťahy a fungovať? Čo potom? Je tu vôbec niekto, alebo niečo, čo mu pomôže?

Na vyššie zodpovedané otázky (a nielen tie) nám odpovie pani Mgr.Petra Mišáková z Dss-MOST,n.o, ktorá zároveň pôsobí ako doktorandka na Katedre sociálnej práce PdF UK v Bratislave.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Katedrový časopis študentov sociálnej práce na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave sa v aprílovom čísle venuje téme vnímania ľudí s duševnou poruchou spoločnosťou. Špeciálne upozorňujeme na rozhovor s našou kolegyňou Peťou Mišákovou.

Prečítať si ho môžete tu:
http://www.fedu.uniba.sk/…/KSP/dokum…/casopis/APRIL_2015.pdf

admin: Zuzana Zatloukalová