V sobotu 7. apríla 2018 pobežím Pražský polmaratón. Vy môžete bežať so mnou. Naším cieľom nebude žiaden časový rekord. Pobežím pre to, aby sme mohli zamestnať jednu ženu žijúcu v extrémnej chudobe.

V sobotu 7. apríla 2018 pobežím Pražský polmaratón. Vy môžete bežať so mnou. Naším cieľom nebude žiaden časový rekord. Pobežím pre to, aby sme mohli zamestnať jednu ženu žijúcu v extrémnej chudobe.

Tá bude počas jedného roka pod odbornou pomocou rozvíjať 40 maličkých detí v ranom veku (0-6 rokov) a zvyšovať ich potenciál pre neskorší úspech v ďalšom živote. Ak tento zámer podporíte, vaše meno budem hrdo niesť na svojom bežeckom tričku a stanete sa súčasťou histórie nášho nového združenia Cesta von.

Omama
Chýba ešte 63 280 €

Omama

Cesta von

Ak sa narodíte do začarovaného kruhu chudoby, veľmi pravdepodobne v ňom zostanete po celý život. Pomôžme tým, ktorí nemali pri narodení šťastie, budovať cestu von.

Ďakujem krásne.

Palo Hrica