Rostam je Asiin najmladší syn. Má 10 rokov a navštevuje 5.ročník Základnej školy na Tomašíkovej ulici v Košiciach. Má rád telesnú výchovu a matematiku, zo športov najradšej hrá prehadzovanú, futbal a trochu aj basketbal.

Mama sa o Rostama, o jeho 3 bratov a sestru, stará sama. O manžela prišla ešte v Afganistane v udalostiach, ktoré napokon vyústili do rozhodnutia krajinu opustiť v záujme ochrany detí. Mama Asia našla pre seba a deti nový bezpečný domov v Košiciach. Jazyková bariéra, nová kultúra, smútok zo straty domova a blízkych, ako aj starostlivosť o domácnosť a 5 detí, sťažili pani Asii cestu k zamestnaniu. Navyše, v Afganistane pracovala v televízii, takže jej predchádzajúce pracovné zameranie sa nedalo na Slovensku veľmi využiť. Až nedávno začala pracovať v kuchyni v jednom z košických hotelov.

Rostamova trieda sa začiatkom júna chystá na týždenný výlet do školy v prírode v Tatranskej Lomnici. Pobyt v prírode je pre mestské deti želanou zmenou, sú vedené k pohybu na čerstvom vzduchu, turistike, orientácii v teréne, rôznym iným aktivitám. Cieľom je relax a utuženie kolektívu.

Dajme šancu utečencom
Chýba ešte 5 278,46 €

Dajme šancu utečencom

Liga za ľudské práva

Pomáhame utečencom, ktorí na Slovensku žiadajú o azyl, ako aj tým, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Snažia sa tu žiť, naučiť sa slovenský jazyk, nájsť si prácu, začleniť sa do našej spoločnosti... začiatky sú ťažké a my našim klientom pomáha ich prekonať a viesť plnohodnotný život.

Celá rodina býva v malom dvojizbovom byte a snažia sa ušetriť, aby si mohli dovoliť prenájom niečoho vhodnejšieho pre 6 člennú rodinu. Asia je smutná, že nevie Rostamovi zaplatiť výlet so spolužiakmi. Rostam je smutný, že zase raz musí byť iný a nemôže sa výletu zúčastniť spolu s ostatnými. Ak chcete Rostamovi prispieť k oslave Dňa detí na výlete v Tatrách, prispejte mu na výlet, bude sa veľmi tešiť. Na cestu, ubytovanie a stravu pre deti potrebuje 150 Eur.

Prispieť môžete TU