"Keď siahnem, aby som Ťa chytil za ruku, je to preto, lebo potrebujem cítiť, že nie som osamelý na tejto rozľahlej zemi." (R. Smithdas, americký hluchoslepý básnik)

Rodinný domček uprostred malebnej dedinky blízko Košíc, ktorý sa od ostatných domov odlišuje farebnými motívmi ukrýva v sebe život 8 hluchoslepých mladých ľudí. Maják je moderným zariadením rodinného typu, ktoré poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou ľuďom z celého Slovenska. Je to jediné zariadenie pre hluchoslepých ľudí na Slovensku a v krajinách V4 vôbec.


Po dlhšom čase sa znova ozývame k Vám, našim priateľom v Dobrej krajine. Niektorí z Vás nás už dlhé roky poznajú ale pre niektorých sme ešte neznámi. Preto by sme Vám radi predstavili či pripomenuli život, ktorý sa skrýva v našom Majáku.

Darujme hluchoslepým farebný život
Chýba ešte 1 659,24 €

Darujme hluchoslepým farebný život

Maják n.o.

Predstavte si svoj život v tichu a tme. Taký je život mladých hluchoslepých, ktorým sa na Slovensku špeciálne venujú na jedinom mieste. V Majáku pri Košiciach.

História Majáku sa začala písať v roku 1997, kedy rodičia hluchoslepých detí založili Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí. Hlavným dôvodom ich vzniku bolo zabezpečiť budúcnosť svojich detí po ukončení špeciálnej školy, keďže ľudia s hluchoslepotou u nás v tej dobe nemali svoje miesto. Začala sa dlhá a náročná cesta rodičov a špeciálnych pedagógov, ktorá trvala 10 rokov. Začiatok roka 2007 sa stal na Slovensku prelomovým bodom, kedy vzniká prvé a doteraz jediné špecializované zariadenie pre hluchoslepých ľudí.

A prečo bol vznik Majáku tak dôležitý? Predstavte si, že vnímate svet okolo seba, ale Vám nikto nerozumie. Neviete povedať čo Vás trápi, teší či bolí, lebo nikto s Vami nevie komunikovať. Takto sa utiahnete do svojho sveta, mimo realitu života. Prežiť takto celý život? Je tu aj iná možnosť... Naučiť ľudí so mnou komunikovať, ukázať im, ako ku mne pristupovať, ako ma naučiť základné veci v živote. Ukázať spoločnosti, že aj hluchoslepí ľudia existujú a potrebujú svoje miesto na tejto zemi. Túto činnnosť koná Maják už 12 rokov.

Naši mladí Majákovci žijú svoj "dospelácky" život ako hociktorí iní ľudia. Chodia plávať, jazdia na koni, chodi do kaviarní, či na koncerty. Ich najobľúbenejšou činnosťou je arteterapia, ktorej sa venujú 2x do týždňa pod vedením umelca Helmuta Bistiku asi takto: "Všetko prebieha v tichej gestikulácii a nežnom maznaní s farbou.Tu sa nehovorí - tu sa ukazuje. Tu sa nepíše - tu sa kreslí. Tu sa neprikazuje - tu sa dotýka."

Ako to teda vyzerá v malom pestrofarebnom Majáku? Pozrite sa na to sami v našom krátkom videu.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Príjemné jarné dni prajú všetci Majákovci.