Na Slovensku sa ročne narodí až 200 detí so sluchovým postihnutím a až 95-percent z nich sa narodí počujúcim rodičom. Tým často chýbajú informácie, ako dieťa stimulovať a rozvíjať.

Na Slovensku sa ročne narodí až 200 detí so sluchovým postihnutím a až 95-percent z nich sa narodí počujúcim rodičom. Tým často chýbajú informácie, ako dieťa stimulovať a rozvíjať. Aj preto vznikol informačný portál www.nepocujucedieta.sk.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 6 478,05 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Na Slovensku stagnuje raná starostlivosť o nepočujúce deti – pritom raný vek rozhoduje o zvyšku ich života. Chceme zlepšiť informovanosť rodičov a umožniť im pomáhať si navzájom, ako komunita.

Naše občianske združenie - NepocujuceDieta.sk, vychádza z našich vlastných skúseností. Sme rodičia dieťaťa s ťažkou sluchovou poruchou. S pomocou darcov chceme vyzbierať peniaze na Prvé detské audiocentrum na Slovensku v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici.

Detské audiocentrum na Slovensku akútne chýba. Vieme o tom, že mnohí rodičia v súčasnosti cestujú so svojimi deťmi na vyšetrenie do Brna či Prahy. Chýbajú nám odborníci, technické vybavenie. Ide pritom o veľmi dôležitú vec – malé deti s poruchou sluchu, ktoré dostanú potrebnú diagnosticko-liečebnú starostlivosť dostatočne skoro majú lepší základ pre plnohodnotný život." uviedla MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, prednostka kliniky ORL z Detskej fakultnej nemocnice.

Na to, aby sa detské audiocentrum podarilo vybudovať, potrebujeme vašu podporu. Pomôžte nám svojím darom upozorniť na problém nedostatočnej ranej starostlivosti o nepočujúce deti na Slovensku a zriadiť Prvé detské audiocentrum.

Pomôžte deťom s poruchami získať kvalitnú lekársku starostlivosť doma, na Slovensku. Staňte sa darcom projektu Nepočujúce dieťa tu: