Reportáž o našom MOSTe si už môžete pozrieť

Milí priatelia MOSTu,

odvysielanú reláciu Cesta, ktorá je venovaná nášmu Domu sociálnych služieb - MOST, n.o. si môžete pozrieť tu:MOST na rtvs 2

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Uvidíte príbehy našich klientov, bežný deň v rehabilitačnom stredisku a ako žijú naši klienti v bytoch podporovaného bývania.


Vaši MOST-áci