Máte viac ako 18 rokov, vrúcny vzťah ku psím tvorom, dostatok času sa im venovať a chuť naučiť sa niečo nové? #mozempomozem #GivingTuesday


Už budúci týždeň (3. decembra, utorok) budete mať príležitosť spoznať nielen nás, ale aj skvelých psích pomocníkov, či ďalšie vychovávateľské rodiny.
Brány našich priestorov v bratislavskej Petržalke sa od 16tej do 18tej otvoria pre všetkých, ktorí by mali záujem stať sa u nás dobrovoľníkom - vychovávateľom budúceho psieho pomocníka.
Tešíme sa na stretnutia s vami. :)


Psí pomocníci
Chýba ešte 1 082,4 €

Psí pomocníci

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Prostredníctvom psích pomocníkov vnášame do života ľudí so zrakovým, telesným, mentálnym či sluchovým znevýhodnením samostatnosť a nezávislosť. Rovnako aj radosť, pocit istoty a priateľstvo.