Canisterapia môže pomôcť nielen chorým. Špeciálne vycvičené psy vedia svojich pacientov vyprovokovať k reakciám, gestám, vyvolať rôzne pocity, vďaka tomu sa fyzický a mentálny stav účastníkov stabilizuje, ba často i zlepšuje. V Dome Nezábudka tento fakt platí dvojnásobne.

Jorek, Fantagiro a Zara už vo veľkom "pracujú", keď prichádzam do seneckého Domu Nezábudka. Tri biele švajčiarske ovčiaky ležia pri Jožkovi, ktorý od narodenia bojuje s geneticky podmieneným ochorením. Je mentálne aj telesne postihnutý, úplne bez možnosti samostatne vykonať nejaký pohyb. Jeho najväčším trápením je dýchanie, dusenie sa. Hoc pozitíva tejto terapie sa znásobujú pri jej kombinácii s ďalšími typmi terapií, napr. s muzikoterapiou, plávaním, atď., Jožko môže vzhľadom na svoj stav podstupovať len niektoré terapie. Jednou z nich je práve canisterapia. Jej účinky nenechajú na seba dlho čakať ani tento krát: po pár minútach začne chlapec kašlať, uvoľnia sa usadené hlieny, a čoskoro sa jeho dýchanie upokojí. Dokonca aj krvný tlak sa znižuje, a frekvencia epileptických záchvatov sa ďalšie obdobie značne zníži.

Telesná i duševná úľava

Nezábudka
Chýba ešte 3 118,4 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Ľubica a Peter, manželia Bátoryovci zo žilinského centra K7 Physio Canis navštevujú znevýhodnené deti v Nezábudke v niekoľkotýždňových intervaloch. "Psy sú schopné pomáhať vo viacerých sférach. Pacienti počas terapie v prítomnosti psov fyzicky aj psychicky pociťujú, že nie sú sami. Pri tomto chlapcovi sme zvolili postupy, kedy účinkuje teplota tela zvieraťa, jeho vibrácie, tlkot srdca, dotyk jeho srsti. Špeciálne vycvičený pes môže pomôcť ľuďom, ktorí sa boria s rôznymi psychickými a fyzickými problémami - detská obrna, autizmus, epilepsia, atď., a tiež pri poruchách správania - pri hyperaktivite, poruche pozornosti. V týchto prípadoch je prítomnosť psa motivačným činiteľom. Oddaná pozornosť a dôvera posilňujú telesnú aj duševnú obranyschopnosť zároveň. Terapia môže veľmi významne pomôcť tým, ktorí utrpeli nejakú traumu. A taktiež môže zviera zastúpiť dôležitú rolu v živote osamelých ľudí a seniorov." - vysvetľuje Ľubica.

V jednotlivých polohách strávi dieťa asi po 10 minút, pri menej mobilných sa polohy menia po 3-5 minútach. Súčasťou terapie je aj pohyb vykonávaný pod alebo nad telom zvieraťa. Jožkov stav toto nedovoľuje, keďže váha jeho telíčka tvorí asi tretinu z 35-kilového zvieraťa. Na proces dohliada aj zamestnanec Nezábudky, ktorý presne pozná diagnózy a stav dieťaťa, terapeuti usmerňujú psov. S chlapčekom sa zaobchádza veľmi opatrne, aby sa mu nemohlo nič zlé stať. Z pokoja, akým reaguje na prítomnosť zvierat, sa však dá vycítiť jeho úplná dôvera a odovzdanosť. Deti z Nezábudky bojujú s mnohými vzájomne kombinovanými postihnutiami, a čo i len najmenší pokrok znamená skvalitnenie ich života.


Na čo je to dobré?

Aplikácia canisterapie pozitívne vplýva na emocionálny rozvoj detí. Za pomoci psieho terapeuta je aj inak uzavretý pacient otvorenejší voči vytváraniu osobnejších vzťahov, jednak všeobecne so svojim okolím, ale aj s ďalšími odborníkmi, lekármi. Prekonáva vzťahové prekážky, ktoré mu kladie určitá jeho diagnóza, ochorenie. Rovnaké pokroky nastávajú aj u tých, ktorí utrpeli rôzne traumy, taktiež u seniorov, a tých, ktorých trápia pocity osamelosti.

Nie všetky sú vhodné

"Výber psov nie je jednoduchý. V našich cvičných centrách dobre poznáme ich predkov, predošlé generácie. Už krátko po narodení sa u šteniat prejaví ich temperament a schopnosť samostatne sa rozhodovať. Šteniatka ostávajú prvých 8 týždňov života u chovateľa. V piatom týždni, kedy sa vytvára vzťah k človeku, vyberie chovateľ tých, ktorý sa javia byť vhodní na vykonávanie terapeutickej činnosti. Mimochodom aj psy prechádzajú pubertou, celkom sa im môže zmeniť povaha. Taktiež treba vyčkať, kým sa stanú schopné zvládať fyzickú záťaž. Šteniatka, ktoré podstúpia výcvik, sú spravidla znova testované v 18 mesiacoch, a zhruba v 2 rokoch sú zrelé na skúšky." - vysvetľuje terapeutka, ktorá je podobne ako jej manžel stavebnou inžinierkou. Po tom ako sa začala venovať canisterapi získala i veterinárske vzdelanie. "Zo psa, ktorý má vysoký prah bolesti a je dobre motivovateľný, bude najlepší terapeut, ktorý má rád človeka. Nezáleží, akej je rasy. Všelijaké psy sú vhodné na výkon terapie, každý je užitočný svojim špecifickým spôsobom. Práve preto pracujeme s viacerými, rozmanitými psami." - dodáva Peter.

Aké sú účinky?

Zamestnankyne Nezábudky nosia deti rad-radom. U každého prebieha terapia inak, podľa toho, aké sú jeho potreby. Pracuje sa psychicky aj fyzicky. Keď pacient pohladí zviera, mení sa krvný tlak a tep, spomaľuje sa frekvencia dýchania. Opačný efekt má, keď pes oblizuje ruky dieťaťa - čoho sme svedkami v priamom prenose. Canisterapia má veľmi široký záber: upravuje koordináciu tela ale aj jemnú motoriku.

Dnes sa už takáto terapia úspešne aplikuje v nemocniciach, školách, škôlkach, sociálnych zariadeniach a zariadeniach pre seniorov. Účinky na psychiku sú nepopierateľné. Prítomnosť zvierat zmierňuje pocity úzkosti, napätia, zvyšuje pocit komfortu. Dobré výsledky sa ukazujú aj pri vyučovacích procesoch, pri rozvoji reči a pamäti, pri zlepšovaní koordinácie, a psy sa výborne hodia aj na terapiu ľudí s Alzheimerovou chorobou. Významný je aj sociálny aspekt: zlepšuje sa schopnosť budovania vzťahov. Rozvíja sa reč, čo napomáha zvyšovať množstvo a kvalitu sociálnych interakcií, vzťahov s okolím.

Terapia za asistencie zvierat

Priekopníkom canisterapie bol americký psychológ Boris Levinson. V roku 1960 vypracoval metódu na liečenie duševne chorých a osirelých detí. Spozoroval, že aj tí utiahnutejší sa viac otvoria, keď bol nablízku jeho pes. Metódu neskôr rozvinul tak, aby mohla byť nápomocná pri nevyliečiteľne chorých a senioroch. Práve pri nich sa mu darilo za pomoci canisterapie predchádzať resp. spomaľovať proces straty psychickej a fyzickej kondície, ktorá nastupuje z dôvodu osamelosti.

Zachraňujú životy

Bátoryovci nepracujú len s chorými deťmi a dospelými, ale pomáhajú aj pri hľadaní nezvestných. Odborníci tvrdia, že nič neprekoná čuch psa, keď ide o stopovanie ľudí. Záchranné psy prichádzajú na pomoc pri prehľadávaní ruín, najčastejšie po výbuchu plynu alebo po zemetrasení. O Bátoryovcoch sme kedysi mohli počuť aj v súvislosti s ničivou vlnou tsunami v Japonsku. Vtedy sa vydali na cestu ešte so svojimi nemeckými ovčiakmi, ale ostali zaseknutí na letisku, pretože Japonci odmietli medzinárodnú pomoc. Pripomenúť si môžeme ďalšie udalosti. Je to už 10 rokov, odkedy našli telo nebohej trojročnej Simonky vo Váhu. Verejnou mienkou veľmi otriaslo, keď vyšlo najavo, že matka dieťaťu spadnutému do rieky nepomohla, a následne tvrdila, že sa Simonka stratila.

»»»

Nie náhodou sa hovorí, že pes je najlepším priateľom človeka. Pre neho je človek stredom vesmíru: venuje mu svoju pozornosť, snaží sa mu zavďačiť, chápe, čo sa deje okolo, a pokúša sa odhadnúť, čo sa bude diať, ako by mohol byť nápomocný. Aj na našich vlastných, nijako špeciálne nevycvičených psoch pozorujeme, že jednoducho vedia kedy sme chorí alebo smutní, a zahrnú nás bezpodmienečnou láskou. Bez predsudkov a nezištne. Je teda ľahké pochopiť podstatu pozitívnych účinkov canisterapie: jej pomoc človeku je naozaj všestranná.

Autor: Klára Urbán, publikované 10.3.2020 v časopise Vasárnap č.11/2020

Ďakujeme autorke za láskavý súhlas s prekladom a publikovaním textu.

Ako u nás prebieha canisterapia (priebežne dopĺňame čerstvé fotky) si môžete pozrieť na našom facebookovom profile.