Často si kladiem otázku ako je toto možné a ako sa toto dá stihnúť?

Prvý pol rok v IPčku bol.... hmmm... zaujímavý?.... hektický?.... nepredvídateľný?.... akčný?.... úspešný? Ťažko vybrať jedno slovo, pretože na prvých 6 mesiacov u nás v IPčku sedí všetko vymenované. Avšak to najdôležitejšie, čo vystihuje prvý pol rok v IPčku, je že bol plný zmien, veľkých zmien a my sme hrdí na to, že sme ich všetky ustáli.

Začali sme zostra hneď v januári, spustením náboru na nových dobrovoľníckych poradcov na internetovú linku dôvery IPčko.sk. Popri tom ukončovali vzdelávanie naši (vtedy) noví online tereňáci a aby toho vzdelávania nebolo málo, vyškolili sme aj skupinu odborníkov v poskytovaní online krízovej intervencie a tím Dobrej linky úspešne ukončil kurz Posunkového jazyka.

Online psychologická pomoc
Chýba ešte 10 841 €

Online psychologická pomoc

IPčko

Až 1000 mladých ľudí zo Slovenska ročne sa obracia na našu internetovú poradňu s túžbou spáchať samovraždu. Hľadajú pomoc. IPčko už ôsmy rok denne, bezplatne, takýmto mladým ľuďom zachraňuje životy.

Začiatkom roka naša krajina žila parlamentnými voľbami a žili sme nimi aj my v IPčku. Keďže nám záležalo na tom, aby mladí ľudia išli voliť a zodpovedne sa rozhodli, komu dajú svoj hlas, pripravili sme kampaň #HYBAJVOLIŤ. Veríme, že naše live streamy so zástupcami demokratických politických strán mnohým pomohli rozhodnúť sa pri voľbách.

Nezastavili sme sa ani na chvíľu, keď už to vyzeralo, že by sme mohli trochu poľaviť z nastoleného tempa, prišiel na Slovensko film „V síti". Český film, ktorý otvára tému sexuálneho zneužívania a kybergroomingu na internete. Keďže zastávame názor, že otvoriť tému nestačí, rozhodli sme sa konať. Vytvorili sme web www.stalosato.sk, kde nájdu dôležité a užitočné informácie a rady jednak obete sexuálneho zneužitia na internete, ale tiež rodičia obetí a odborníci, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu. Napísali sme tiež metodickú príručku „Kybergrooming a sexuálne zneužívanie dospievajúcich v online priestore – príručka pre pedagogických a odborných zamestnancov".

Popri tom všetkom sme žili našim každodenným životom, mali sme niekoľko mediálnych výstupov, nadviazali sme niekoľko spoluprác, nahrávali a vydávali sme podcasty, robili sme live streamy na Twitchi, mávali sme supervízie a vzdelávania, no a to najdôležitejšie.... denno-denne sme boli súčasťou rôznych životných príbehov ľudí, ktorí nás kontaktovali na IPčko.sk a na Dobrej linke.

A potom prišla korona.....

Zasiahla nás v období, kedy sme mali začať vzdelávať našich nových kolegov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie. A tak namiesto toho aby sa každý víkend zaplnila naša IPčkovská obývačka, sme sa spájali cez internet. Bolo to náročné, aj pre lektorov, aj pre nováčikov (ako u nás zvykneme volať nových poradcov, kým neukončia vzdelávanie), ale zvládli sme to a zrazu sme mali 60 poradcov!

Korona kríza však spôsobila enormný nárast kontaktov na IPčko.sk, aj na Dobrej linke. Videli sme, že musíme niečo vymyslieť, aby bola pomoc aj naďalej dostupná. A tu sa dostávame k tým zmenám, spomínaným v úvode.

Prvou veľkou zmenou bolo predĺženie online času na IPčko.sk. Od prvého dňa vzniku sme boli online 17 hodín denne, od 7:00 do 24:00 a zrazu sme boli online NON-STOP. 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku nás môže kontaktovať ktokoľvek, kto potrebuje pomoc. Áno, to je druhá zmena, už sme dostupní pre všetkých od detí po seniorov.

Stále to však nebolo dosť, stále sme mali mnoho neprijatých kontaktov, ktoré sme proste nezvládali prijať. A tak prišla asi tá najväčšia zmena - spustili sme Krízovú linku pomoci! Vytvorili sme nový tím poradcov a k chatovému a mailovému poradenstvu sme pridali telefonickú linku a video-poradenstvo.


Celkom dosť sme toho stihli, čo poviete? A to ste ešte nevideli tie čísla!

Celkovo sme za prvý pol rok mali 19 814 kontaktov. Fu...obrovské číslo, takmer toľko ako sme mali za rok 2019 celkovo. Ale pre nás to nie je číslo, pre nás sú to ľudské príbehy a emócie. Na chatových poradniach IPčko.sk a www.dobrálinka.sk sme uskutočnili 13 070 poradenských rozhovorov cez chat a odpovedali sme na 3 232 poradenských e-mailov. Nová telefonická linka zazvonila 2 317 krát a služby video-poradenstva využilo 78 ľudí. Poskytli sme aj 9 osobných poradenstiev v krízových situáciách a 16 krát sme komunikovali s nepočujúcim klientom prostredníctvom video poradenstva v posunkovom jazyku. Nezaháľali ani online tereňáci, ktorí poskytli 1 092 intervencií a vydali 19 podcastov.

Témy, s ktorými sa na nás klienti obracajú sú rôzne, najčastejšie to bol pocit osamelosti, domáce alebo sexuálne násilie, suicidalita, partnerské vzťahy a 8% všetkých kontaktov súviselo s COVID-19. Kontaktovalo nás 3 051 ľudí, ktorí mali myšlienky na samovraždu, z toho 1 417 z nich bolo rozhodnutých ukončiť svoj život a vďaka rozhovoru s nami dali životu druhú šancu.


Stále neviem, ktoré slovo by najvýstižnejšie opísalo týchto 6 mesiacov. Ale viem, že sme tu 24 hodín denne pre tých, ktorí nás potrebujú. A viem, že by to nebolo možné bez pomoci a podpory, ktorú máme od zodpovedných a empatických ľudí. Ak sa k nim chcete pridať a podporíte našu činnosť, budeme veľmi vďační.