"Mali ste niekedy pocit, že neviete, kam patríte? Že žijete v dvoch svetoch a vy ste zaseknutí v oboch snažiac sa zistiť, kto vlastne ste? Že sa stotožňujete s obidvoma, ale zároveň so žiadnym z nich? Nuž, niektoré rómske adoptované deti z detských domov áno."

Tento víkend sme mali možnosť zúčastniť sa spolu s mladými z nášho programu Divých makov, skvelého tréningu dobrovoľných laických poradcov, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v Penzióne Helios. Naši Mladí lídri mali znovu možnosť sa vo svojich schopnostiach laických poradcov posunúť vpred a vďaka svojej usilovnej práci a skvelej lektorke Janette Mazíniovej Motlovej mnohí z nich aj úspešne absolvovali záverečné skúšky.

„Projekt laických poradcov vznikol na základe toho, že rómske deti sa v nerómskom prostredí často stretávajú s nepochopením a s potláčaním svojho rómskeho ja. Niekedy ich rómsku identitu nevedomky potláča aj okolie, pre ktoré nie je vždy ľahké nájsť ľudí, ktorí by vedeli v istých situáciách poradiť. Aj preto nezisková organizácia Od emócií k poznaniu - Eduma v spolupráci s našou organizáciou Divé maky prišla s projektom, vďaka ktorému môžeme spoločne pomôcť adoptívnym a profesionálnym rodinám a ich rómskym deťom."

Práca laických poradcov je veľmi zmysluplná a pomáha mnohým rodinám, čo vidieť aj na základe reakcie jednej z mamičiek, ktorá nám poslala referenciu na web: "Mala som možnosť stráviť pár dní s mladými poradcami na víkendovom pobyte. Sú to zrelí, sebavedomí ľudia s veľkým srdcom. Ich ochota pomáhať ma dojíma a dáva nádej, že mladí ľudia vedia aj dávať a nielen brať. Pre našu dcéru sa vďaka nim otvoril nový svet, v ktorom môže byť Rómstvo aj pekné, veselé a bláznivé a nemusí byť len o ťažobe. Odrazu sa naša adoptívna dcéra veľmi rada pochválila medzi svojimi spolužiakmi, prvákmi, že okrem anglického jazyka vie aj trochu rómsky jazyk a že má veľkú rómsku kamošku, ktorá má náhodou rovnaké meno ako ona. Ďakujeme Edume, Janette a všetkým dobrovoľným poradcom za úžasný emotívny víkend, ktorý bol snáď len začiatkom!"

Šanca pre talentované rómske deti
Chýba ešte 5 025 €

Šanca pre talentované rómske deti

Divé maky

Veríme, že všetky deti by mali mať prístup k vzdelaniu, pretože práve vedomosti im dávajú možnosť zmeniť svoju budúcnosť.

Práve vďaka Vám, našim darcom máme možnosť pomôcť a ovplyvniť osudy viacerých detí, podporiť ich na ceste za vzdelaním a posúvaním vpred svojej komunity. Vďaka vašej podpore a darom cez Dobrú krajinu dávame životné šance a meníme osudy krôčik po krôčiku. Boli by sme nesmierne radi, keby ste sa stali našim darcom a podporili naše aktivity, ktoré dávajú šancu vytvoriť na Slovensku novú rómsku generáciu- vzdelanú, usilovnú, sebavedomú a hrdú.

Za Vašu podporu Vám zo srdca ďakujeme :)